contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Kinderboerderij Hernesseroord ontvangt cheque

Op dinsdag 22 mei 2018 ontving Mark-Jan Koldijk, voorzitter van Stichting Kinderboerderij Hernesseroord, een cheque ter waarde van €40.000,- van Bianca Hoitzing, regiomanager Zuidwester. Dit bedrag is bedoeld voor de ontwikkeling van de nieuwe speeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis.

Bianca Hoitzing, regiomanager Zuidwester: “Regelmatig ontvangt Zuidwester giften, zoals schenkingen en nalatenschappen van cliënten. Deze gelden dienen ten goede te komen aan zoveel mogelijk cliënten van Zuidwester. In de afgelopen tien jaar heeft Zuidwester, regio Goeree-Overflakkee €40.000,- ontvangen. Een ontzettend mooi bedrag natuurlijk! Wij schenken dit aan Stichting Kinderboerderij Hernesseroord, zodat zij dit kunnen inzetten voor de ontwikkeling van een nieuwe speeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Wij zijn van mening dat de komst van een nieuwe speeltuin, waarbij verbinding en plezier centraal staan, een mooi initiatief is. Voor onze cliënten die op Hernesseroord wonen, zal deze speeltuin zeer zeker van meerwaarde zijn.”

Rolstoelspeeltoestel
“Een deel van de schenking is afkomstig uit de nalatenschap van een cliënt die op Hernesseroord woonde”, vertelt Bianca verder. “Zij had een ernstig meervoudige beperking en was daardoor rolstoelafhankelijk. Om nog eens extra te benadrukken dat wij hopen dat de speeltuin verbinding en plezier brengt voor iedereen met en zonder een beperking, willen wij dat er in ieder geval een rolstoelspeeltoestel wordt aangeschaft van het geschonken geld.”

Werven van fondsen
Mark-Jan Koldijk, voorzitter Stichting Kinderboerderij Hernesseroord: “We zijn volop bezig met het werven van fondsen voor de realisatie van de nieuwe speeltuin, dus wij zijn natuurlijk ontzettend blij met dit grote bedrag! Wij zijn Zuidwester daarom ook enorm dankbaar. Om de speeltuin te realiseren is nog veel meer geld nodig. Door middel van sponsorwerving hopen we in de komende tijd voldoende financiële middelen te verkrijgen om te kunnen gaan starten met de aanleg van de speeltuin.

Ook geld sponsoren?
Wilt u ook geld sponsoren voor de nieuw te realiseren speeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis? Dat kan door geld over te maken naar de rekening van Stichting Kinderboerderij Hernesseroord te Middelharnis naar IBAN nummer: NL56RABO0321369262.