Zuidwester

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad zijn beiden adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van Zuidwester. De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt het personeel en voert namens het personeel overleg met de directie over het stichtingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder. De Centrale Cliëntenraad (CCR) is de centrale vertegenwoordiging namens de cliënten van Zuidwester.

Cliëntenraden  

Samenwerking

Zorgcooperatie Nederland
Elf zorgorganisaties voor gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging, waaronder Zuidwester, hebben zich binnen Zorgcoöperatie Nederland verenigd. De meeste instellingen zijn leden van het voormalige werkverband De Open Ankh. Zorgcoöperatie Nederland heeft zich tijdens het congres Zorgen voor samenwerking: de zorgcoöperatie op 26 maart officieel gepresenteerd.

Ambitie en inzet

Missie en Visie

Missie
In het Zuidwesten van Nederland zijn wij dé zorg- en dienstverlener die mensen met een (licht) verstandelijke beperking centraal stelt op het gebied van wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling. Wij vergroten de kwaliteit van bestaan van onze cliënten, door hen te ondersteunen in het hebben van regie op het eigen leven. Wij doen dit door actief invulling te geven aan onze kernwaarden.

Kernwaarden

Behandelen

“Karin is trots op zichzelf” 

“Ik ben Anneke, de persoonlijk begeleider van Karin. Ik zie Karin schuchter en onzeker de sportzaal binnenkomen. Haar psychomotorisch therapeut Ilse nodigt Karin uit voor een evenwichtspel. Al snel  krijgt Karin een lach op haar gezicht en laat meer openheid zien. Ze raakt enthousiast en wordt steeds vrijer in haar bewegingen. Karin heeft de laatste tijd veel meer zelfvertrouwen gekregen.”
 

Samenwerken naar één doel

Facilitaire zaken

Zuidwester biedt ook advies, ondersteuning of begeleiding bij ‘bijkomende zaken’ als het beheren van financiën en de administratie. Ook op vragen op het gebied van huisvesting en huishoudelijke hulp heeft Zuidwester een antwoord op maat.


 

Dagbesteding

“We zien het talent”

“Ik ben Marijke en ik begeleid Arie bij zijn dagbesteding. Er zijn vandaag, en elke dag, allerlei activiteiten aan de gang. Zo kan Arie bijvoorbeeld doen wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. Wij stimuleren de mogelijheheden van cliënten.Voor de één betekent dit schilderen, wandelen of naar muziek luisteren, voor de ander zoeken we meer arbeidsmatige werkzaamheden. Op een zinvolle manier je dag besteden vinden wij ontzettend belangrijk.”
 

Naschoolse opvang

"Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen"

Thuisondersteuning

 
“We kennen elkaar door en door”


“Ik ben de moeder van Wouter . In ons drukke gezin is thuisondersteuning heel fijn, omdat Wouter veel aandacht vraagt . Marian is onze vaste medewerker en betrekt Wouter overal bij. Ook bij dagelijkse klusjes, zoals planten water geven. Het was in het begin wel wennen, een vreemde over de vloer die de zorg voor jouw kind, al is het maar voor even, uit handen neemt. Maar we zijn nu zo op elkaar ingespeeld, dat Marian als het ware deel uit maakt van ons gezin”
 

Logeren

“We zijn in het bos geweest”

“Ik ben Mark en ik logeer in De Mast in Breda. Het is er heel gezellig. Ik ga er best wel vaak naartoe. Er zijn ook regels. Soms is de begeleiding net zo streng als mijn moeder! Ik moet huiswerk maken en ze kijken altijd of ik mijn tanden wel goed heb gepoetst. Gisteren hebben we een lange wandeling gemaakt in het bos. Daarna hebben we pannenkoeken gegeten en toen was ik best wel moe!”
 

Even ertussenuit

Pagina's

Subscribe to RSS - Zuidwester