Zuidwester

Ons frontoffice: Match4Care

Match4Care is het frontoffice van Zuidwester.

 "Wij bemiddelen tussen de cliënt en organisatie op het gebied van wonen, werk, zorg en dienstverlening. De cliënt stelt zijn vraag en de consulenten van Match4Care zoeken vervolgens naar het beste antwoord: een passend aanbod. Zo bieden wij  een uitweg in het doolhof van termen, organisaties, mogelijkheden en wensen."

Hoe gaan wij te werk?

Diploma uitreiking leerlingen Zuidwester

Op donderdag 19 juni, ontvingen 14 leerlingen van de incompany SPW 4 opleiding van Zuidwester, hun diploma uit handen van Sylvia Verwijs, hoofd Opleidings Centrum.

Zuidwester wint met Emotiewijzer!

Middelharnis - Enige tijd geleden hebben twee enthousiaste medewerkers van Zuidwester; Ilse van Assen, psychomotorisch therapeut en Esther Jajcevic, logopedist, de handen ineen geslagen.

Schoolbanken Zuidwester weer vol

De leerling-medewerkers van Zuidwester hebben zin in het nieuwe schooljaar!

Middelharnis- Het was weer even wennen voor de 24 ondersteunend medewerkers van Zuidwester op vrijdag 12 september. Een hele dag in de schoolbanken doorbrengen, dat valt niet mee, als je al jaren werkzaam bent in de praktijk. Natuurlijk volgden zij wel cursussen, maar een beroepsopleiding volgen, dat is wel even wat anders! Door eerst een zogenaamde EVC-procedure te volgen (Erkenning eerder Verworven Competenties) zal een traject op maat aangeboden worden.

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad zijn beiden adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van Zuidwester. De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt het personeel en voert namens het personeel overleg met de directie over het stichtingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder. De Centrale Cliëntenraad (CCR) is de centrale vertegenwoordiging namens de cliënten van Zuidwester.

Cliëntenraden  

Samenwerking

Zorgcooperatie Nederland
Elf zorgorganisaties voor gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging, waaronder Zuidwester, hebben zich binnen Zorgcoöperatie Nederland verenigd. De meeste instellingen zijn leden van het voormalige werkverband De Open Ankh. Zorgcoöperatie Nederland heeft zich tijdens het congres Zorgen voor samenwerking: de zorgcoöperatie op 26 maart officieel gepresenteerd.

Ambitie en inzet

Missie en Visie

Missie
In het Zuidwesten van Nederland zijn wij dé zorg- en dienstverlener die mensen met een (licht) verstandelijke beperking centraal stelt op het gebied van wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling. Wij vergroten de kwaliteit van bestaan van onze cliënten, door hen te ondersteunen in het hebben van regie op het eigen leven. Wij doen dit door actief invulling te geven aan onze kernwaarden.

Kernwaarden

Behandelen

“Karin is trots op zichzelf” 

“Ik ben Anneke, de persoonlijk begeleider van Karin. Ik zie Karin schuchter en onzeker de sportzaal binnenkomen. Haar psychomotorisch therapeut Ilse nodigt Karin uit voor een evenwichtspel. Al snel  krijgt Karin een lach op haar gezicht en laat meer openheid zien. Ze raakt enthousiast en wordt steeds vrijer in haar bewegingen. Karin heeft de laatste tijd veel meer zelfvertrouwen gekregen.”
 

Samenwerken naar één doel

Pagina's

Subscribe to RSS - Zuidwester