contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Logopedie

Wanneer je problemen hebt met communicatie middels je stem, gezichtsuitdrukkingen, gebaren of gedrag, kunnen onze logopedisten je daarbij helpen. Zij zijn gespecialiseerd in het optimaal ontwikkelen van je communicatiemogelijkheden. Niet alleen vanuit jou naar je omgeving, maar ook vanuit de omgeving naar jou. De logopedist zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om je familie, vrienden en begeleiders te begrijpen en andersom.

Ook bij eet- en drinkproblemen kunnen ze helpen. Samen met een fysiotherapeut bekijken en onderzoeken ze het probleem en geven je een passend advies. Je familie/verwanten en begeleiders ontvangen dit advies ook. Wanneer het nodig is, wordt er een arts, verpleegkundige of ergotherapeut bij betrokken.

Een logopedist helpt met:

  • Het verbeteren van spraak en articulatie;
  • Het verbeteren van taalvaardigheden;
  • Het verbeteren van de communicatie eventueel met communicatiehulpmiddelen;
  • Het beter uiten van jezelf en je wensen;
  • Het visualiseren van onder andere dagprogramma’s;
  • Eet- en drinkproblemen;
  • Problemen met het gehoor;
  • Problemen met de stem;
  • Het geven van advies, scholing en cursussen;
  • Prikkelverwerking (Sensomotorische Integratie, SMI).

De logopedist wordt op allerlei gebieden ondersteund door de logopedie-assistent. De assistent verricht administratieve werkzaamheden, ontwikkelt communicatiesystemen en zorgt voor het up-to-date houden van de spraakcomputers die in gebruik zijn.