Home Aan de slag met leven in vrijheid

Aan de slag met leven in vrijheid

Utrecht - Zeven zorgorganisaties zijn 26 mei gestart met ‘In voor beter, leven in vrijheid’. De Wever, Stichting Zuidwester, Dichterbij, Stichting Valkenhof, Zorgverlening Het Baken, Stichting Philadelphia en Pluryn volgen een intensief traject om optimale vrijheid te bieden aan mensen die zorg en ondersteuning krijgen van een ouderen- of gehandicaptenorganisatie. Het ministerie van VWS is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma, Vilans begeleidt de opzet, uitvoering en verantwoording van de resultaten. 

Traject op maat en masterclasses
Jennie Mast, projectleider van ‘In voor beter, leven in vrijheid’: “Elke organisatie krijgt een traject op maat dat aansluit bij de eigen keuzes en strategie. Een coach adviseert en ondersteunt een projectteam uit de organisatie om een organisatiebrede verandering op gang te brengen of verder te brengen. Gezamenlijk bepalen ze hoe dit het beste kan gebeuren op de verschillende niveaus in de organisatie. De deelnemers ontmoeten elkaar ook in masterclasses om ervaringen te delen en te leren van elkaar.” De masterclass van 26 mei stond in het teken van kennismaken, ambities bepalen en verdiepen van een aantal thema’s. Een onderwerp was de kracht van beelden en filmpjes en wat die voor een zorgorganisatie kunnen betekenen. Er werden twee korte films vertoond die speciaal voor het traject zijn gemaakt. Deze filmpjes bieden een handvat om met mensen in de eigen organisatie het gesprek aan te gaan over dilemma’s bij het werken aan ‘Leven in vrijheid’.

Resultaat zichtbaar voor sector
Laten zien wat nodig is om cliëntgericht te werken met zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid, dat is de ambitie van het project. Resultaten en goede voorbeelden worden breed toegankelijk gemaakt. De genoemde filmpjes zijn binnenkort beschikbaar op respectievelijk www.zorgvoorbeter.nl (ouderenzorg) en www.kennispleingehandicaptensector.nl (gehandicaptenzorg). Ook ervaringen en concrete opbrengsten zullen tijdens de looptijd van het traject beschikbaar komen, zoals bijvoorbeeld een toolkit, een stappenplan of een app. Het project sluit af met een grote openbare slotconferentie in mei 2015.

Over ‘In voor beter, leven in vrijheid’
Het traject brengt een brede visie op vrijheid van de hele organisatie in de praktijk. Deze visie moet congruent en consequent invulling krijgen in alle lagen van de organisatie: van de raad van bestuur tot de receptionist, van de vrijwilliger tot de behandelaar. De deelnemende organisatie realiseert in 12 maanden een duurzame verandering waarin de behoeften en wensen van de cliënt rond het thema leven in vrijheid centraal staan. Professionals krijgen inzicht in afwegingen, dilemma’s, alternatieven en handelingsmogelijkheden om cliëntgerichte zorg op een vrijere manier vorm te geven. Zij staan daarbij náást de cliënt en diens familie of netwerk en richten de zorg en ondersteuning in vanuit zijn perspectief en behoeften.