Home Compensatie eigen risico afgeschaft

Compensatie eigen risico afgeschaft

De Compensatie Eigen Risico (CER) en Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en  Gehandicapten (Wtcg) wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 afgeschaft. De regelingen CER en Wtcg werken niet zoals bedoeld was. Daarom heeft de regering besloten deze regelingen af te schaffen per 1 januari 2014.

Gemeenten krijgen een deel van het budget dat nu voor de huidige CER en Wtcg is gereserveerd. Dit budget moeten gemeenten gebruiken, om mensen met chronische ziekte of beperking bij meerkosten te ondersteunen. Gemeenten mogen hierbij zelf beslissen hoe zij lokaal beleid vormgeven, of zij hiervoor een nieuwe regeling ontwikkelen en wanneer deze ingaat. Veel gemeenten ontwikkelen pas nieuw beleid vanaf 2015.

Wat betekent dit voor u?
De gemeente kan mensen op verschillende manieren ondersteunen voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking.  Zij kunnen daarvoor aansluiten bij bestaande regelingen, zoals de bijzondere bijstand of een aanvullende collectieve zorgverzekering.  Maar gemeenten kunnen ook een nieuwe regeling maken. Wat voor u van toepassing is, hangt af van het beleid van de gemeente.

Fiscale regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft bestaan
Naast mogelijke ondersteuning door uw gemeente blijft de fiscale regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten in aangepaste vorm bestaan. Hier kunt u bij uw belastingaangifte gebruik van blijven maken. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Informatie
Binnenkort wordt u over dit onderwerp ook over het CAK geinformeerd. U ontvangt een antwoordkaart waarop u bij de gemeente kunt aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning bij meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking. Hiernaast raden wij u aan om de informatiekanalen van uw gemeente in de gaten te houden, zoals de website en de informatie in de huis-aan-huis-bladen. Op  www.rijksoverheid.nl vindt u ook meer informatie.

Klik hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.