Home Consequenties n.a.v. persconferentie 18 december

Consequenties n.a.v. persconferentie 18 december

21/12/2021

Berichtgeving voor ouders, verwanten en cliëntvertegenwoordigers

Naar aanleiding van de persconferentie van 18 december gelden voor onze organisatie momenteel de volgende maatregelen:

 • Ons zeer dringende advies is om alleen op bezoek te komen op een locatie van Zuidwester, na een negatieve zelftest op de dag van het bezoek. Onze cliënten ontvangen de komende periode hun bezoek uitsluitend op de eigen kamer. Bezoekers hebben vooraf contact met de locatie voor het maken van een afspraak. Het bezoek houdt ook op de kamer anderhalve meter afstand en draagt een mondneusmasker. Dit geldt ook tijdens de feestdagen. En ook voor onze vrijwilligers gelden deze regels. Bij meerdere malen op bezoek per week, houd dan minimaal twee keer per week aan om een zelftest af te nemen.
   
 • Er mogen geen kinderen onder de 12 jaar op bezoek binnen locaties van Zuidwester.
   
 • Op verlof: De cliënt mag één locatie per dag bezoeken. Ons zeer dringende advies aan de persoon of personen waar de cliënt naar toe gaat, is om eerst een zelftest te doen, voordat de cliënt die locatie bezoekt. Ook de cliënt doet voor het verlof een zelftest op de dag van het bezoek. Dit geldt ook tijdens de feestdagen. 
   
 • Voor dagbesteding werken we met maatwerk, waarbij het uitgangspunt is om cliënten toch zoveel mogelijk naar dagbesteding toe te laten gaan. In verschillende regio’s gelden aanvullende regels in verband een verhoogd aantal besmettingen. Die worden regionaal gecommuniceerd.
   
 • Voor cliënten die buiten Zuidwester dagbesteding volgen, worden maatwerkafspraken gemaakt. Externe cliënten die bij ons dagbesteding volgen, bieden we aparte dagbesteding aan.
   
 • Onze dagbestedingslocaties met een horecafunctie zijn gesloten, eventueel wordt een afhaalmogelijkheid aangeboden. Voor de verkoop van non-food producten kan er gebruik worden gemaakt van click & collect. Er kan gebeld of gemaild worden om de producten op te halen.
   
 • Alle binnensportlocaties zijn gesloten. Sportlocaties buiten mogen open van 05.00 tot 17.00 uur. De regel daarbij is dat max 2 personen op 1,5 meter afstand sporten.
   
 • Alle niet-medische contactberoepen, zoals de kapper en sekswerkers, zijn dicht. Er mag gebruikt worden gemaakt van de diensten van een pedicure, als dit een medische reden heeft.
   
 • Collega’s met functies waarin thuiswerken een optie is, werken thuis. De komende weken zijn alle overleggen, trainingen en andere scholingsactiviteiten digitaal (enkele uitzonderingen daargelaten). Bijeenkomsten van cliënten op de woningen (bijvoorbeeld rondom Kerstmis) kunnen wél doorgaan, met de eigen groep en zonder bezoek.
   
 • Voor de volledigheid volgen hieronder nog eens de basisregels:
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen door de GGD. Oók wanneer je gevaccineerd bent. Dat geldt ook voor u, wanneer u op bezoek wilt komen.
  • Is die test positief, blijf dan thuis en vermijd contact met anderen. Oók als zíj gevaccineerd zijn.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Schud geen handen en geef geen knuffels.
  • Was vaak en goed de handen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Op alle woningen wordt een mondneusmasker gedragen.
  • Ventileren is belangrijk.