Home Corona FAQ

FAQ

Algemene vragen

Zuidwester volgt de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM op. Op basis van deze adviezen en richtlijnen maakt Zuidwester zich klaar voor de gevolgen van een besmetting met het Coronavirus bij cliënten en medewerkers. Zo worden er organisatie breed specifieke maatregelen getroffen. Via onze website informeren we u over de laatste stand van zaken.

De adviezen van het RIVM worden dagelijks bijgewerkt, waarna Zuidwester betrokken partijen informeert over te nemen maatregelen. Zuidwester zorgt dat materialen en middelen welke noodzakelijk zijn bij de opvang van een cliënt met Coronavirus beschikbaar zijn als dat nodig is.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, betreffen goede hygiëne maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle bacteriën en virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De adviezen zijn:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)
  • Schud geen handen
  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Beperk sociale contacten
  • Houd afstand

Wanneer wij vermoeden dat uw naaste besmet is met Corona, dan wordt u hier direct over geïnformeerd. Ook wanneer het een medebewoner van uw naaste betreft, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op dit moment is het fijn dat u via de website de informatie volgt en rekening houdt met de maatregelen die worden genomen zoals niet in de woning op bezoek komen.

Als er te veel medewerkers ziek worden, zullen wij wellicht in de toekomst een beroep op ouders en verwanten moeten doen om te helpen in de woningen. Als dat zo is, nemen wij contact met u op. In eerste instantie gaat het om ondersteunende taken, zoals koken, opruimen, enzovoorts en niet om zorgtaken. Als u zich nu al wilt aanmelden hiervoor, dan kan dat via het secretariaat van uw regio:

Algemene en betrouwbare informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

De afgelopen dagen zijn er veel besmettingen vastgesteld in de gemeente Goes. Dit is volgens de GGD verontrustend omdat niet alle besmettingen te herleiden zijn naar een bron en er ook zorgmedewerkers besmet zijn.

Om verdere verspreiding te beperken en om de kwetsbare bewoners in zorginstellingen zo goed mogelijk te beschermen, zijn voor de provincie Zeeland strengere maatregelen rondom corona afgesproken. De in Zeeland geldende nieuwe afspraken zijn gemaakt door de GGD in overleg met het RIVM. Sommige aanpassingen van de maatregelen gelden voor heel Zeeland, andere alleen voor de gemeente Goes.

In deze brief leest u meer over de maatregelen.