Home Corona Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Wij doen ons best om jou als cliënt, verwant of wettelijk vertegenwoordiger zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de afspraken en maatregelen rondom het coronavirus. Hieronder geven wij antwoord op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via coronavirus@zuidwester.org.

Algemene vragen

Zuidwester volgt de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM op. Op basis van deze adviezen en richtlijnen maakt Zuidwester zich klaar voor de gevolgen van een besmetting met het Coronavirus bij cliënten en medewerkers. Zo worden er organisatie breed specifieke maatregelen getroffen. Via onze website informeren we u over de laatste stand van zaken.

De adviezen van het RIVM worden dagelijks bijgewerkt, waarna Zuidwester betrokken partijen informeert over te nemen maatregelen. Zuidwester zorgt dat materialen en middelen welke noodzakelijk zijn bij de opvang van een cliënt met Coronavirus beschikbaar zijn als dat nodig is.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, betreffen goede hygiëne maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle bacteriën en virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De adviezen zijn:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)
  • Schud geen handen
  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Beperk sociale contacten
  • Houd afstand

Wanneer wij vermoeden dat uw naaste besmet is met Corona, dan wordt u hier direct over geïnformeerd. Ook wanneer het een medebewoner van uw naaste betreft, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op dit moment is het fijn dat u via de website de informatie volgt en rekening houdt met de maatregelen die worden genomen zoals niet in de woning op bezoek komen.

Als er te veel medewerkers ziek worden, zullen wij wellicht in de toekomst een beroep op ouders en verwanten moeten doen om te helpen in de woningen. Als dat zo is, nemen wij contact met u op. In eerste instantie gaat het om ondersteunende taken, zoals koken, opruimen, enzovoorts en niet om zorgtaken. Als u zich nu al wilt aanmelden hiervoor, dan kan dat via het secretariaat van uw regio:

Algemene en betrouwbare informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Vragen over bezoek en (thuis)verlof

Mag ik mijn naaste bezoeken?
Zuidwester hanteert tot nu toe de volgende bezoekregeling: Cliënten die binnen Zuidwester wonen kunnen momenteel geen bezoek in de woning ontvangen. Verwanten kunnen bijvoorbeeld wel buiten een wandeling maken. Voorwaarde hierbij is dat zij beiden geen klachten hebben en 1,5 meter afstand houden. Bij voorkeur is er één vast persoon die alleen op bezoek komt. Als het qua vervoer echt niet geregeld kan worden, dan zijn er maximaal twee bezoekers toegestaan.

Binnenkort zijn er verruimde mogelijkheden voor bezoek aan onze cliënten. Een en ander is gebaseerd op het geactualiseerd afwegingskader ‘Nee, tenzij’, van 29 april 2020, gepubliceerd door belangenvereniging VGN. Dit kader heeft als doel om langzaam toe te werken naar een situatie waarin bezoek weer volledig toegestaan is. Dit gaat niet van vandaag op morgen, maar stap voor stap.

Er komen beperkte mogelijkheden om bezoek op de woning te ontvangen. Dit geldt niet voor alle locaties of voor alle cliënten. Het aanpassen van de bezoekregeling vraagt om maatwerk, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de groep of individuele cliënt. Deze nieuwe mogelijkheden gaan ook pas in, wanneer duidelijk is hoe een locatie om wil en kan gaan met deze verruiming. Dit wordt per locatie besproken met de manager, de gedragsdeskundige, de arts en zoveel mogelijk bewoners en/of netwerk van de bewoners. Tot duidelijk is hoe een locatie om wil gaan met verruiming van bezoek in de locatie, geldt de huidige bezoekregeling. Natuurlijk kunt u ook bellen of videobellen met uw verwant. Neemt u hiervoor contact op met de woning.


(Begeleid) zelfstandig wonende cliënten
Er is één uitzondering voor intramuraal wonende cliënten: voor mensen met een beperking die begeleid zelfstandig/individueel wonen in een eigen appartement (met een eigen opgang en geen gemeenschappelijke ruimte of geen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte) geldt de algemene richtlijn van het RIVM: maximaal drie bezoekers en ruim 1.5 meter afstand houden. Deze mensen mogen beperkt naar buiten, net als ieder andere Nederlandse burger (bijvoorbeeld op bezoek gaan bij een verwant als er geen klachten zijn en als de locatie dit heeft goedgekeurd). Beschreven uitzondering is sinds 2 mei 2020 van kracht voor de genoemde cliënten.

Dit geldt ook als uw naaste volledig zelfstandig woont en begeleiding krijgt via Eigenz.

Wat betreft de verlofregeling hanteert Zuidwester de richtlijnen van de VGN. Verlof is nog wel mogelijk, maar terugkeer na verlof niet meer. Wanneer u de cliënt mee wilt nemen, dan kan de cliënt pas terugkeren als er geen maatregelen meer gelden in het kader van Corona.

Met verlof gaan is overigens alleen mogelijk, wanneer de cliënt geen luchtwegklachten of koorts heeft.

Wat betreft de verlofregeling hanteert Zuidwester de richtlijnen van de VGN. Verlof is nog wel mogelijk, maar terugkeer na verlof niet meer. Wanneer u de cliënt mee wilt nemen, dan kan de cliënt pas terugkeren als er geen maatregelen meer gelden in het kader van Corona.

Met verlof gaan is overigens alleen mogelijk, wanneer de cliënt geen luchtwegklachten of koorts heeft.

Vragen over onze zorg

Onze dagbestedingslocaties zijn momenteel gesloten. Medewerkers van dagbesteding werken deze periode op de woningen om de zorg te continueren en tevens activiteiten met de cliënten te ondernemen.

Ook veel externe dagbestedingslocaties zijn gesloten. We adviseren alle cliënten om zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

Cliënten die een betaalde baan hebben, zijn afhankelijk van hun werkgever. Maar ook deze cliënten adviseren wij om thuis te werken/blijven als dit mogelijk is.

Binnen de woning doen medewerkers van de woning én dagbesteding hard hun best om een uitdagend en gezellig dagprogramma op te stellen en uit te voeren. Zuidwester vindt een zinvolle dagbesteding heel belangrijk en ook in deze uitdagende tijden doen wij ons uiterste best om het voor iedere cliënt zo aangenaam mogelijk te maken binnen de woning. 

Zuidwester doet er ook in deze uitdagende tijd alles aan om uw naaste goede zorg te bieden. Er is een plan in werking gesteld om de continuïteit van zorg te garanderen. Dit betekent onder andere dat medewerkers van dagbesteding nu ook op de woningen werken. We laten zoveel mogelijk vaste medewerkers op de woningen werken.

Verder werken wij continu aan scenario’s om de bezetting van de woning en zorg te waarborgen. Hierbij houden we rekening met de steeds veranderende situatie.

Bij voorkeur blijft een cliënt in de eigen woning en zal in de eigen kamer in quarantaine gaan. Als dit niet mogelijk is, kan een cliënt mogelijk opgevangen worden op een andere locatie van Zuidwester die speciaal is ingericht voor het opvangen van zieke cliënten die niet in kamerquarantaine kunnen.

Bij klachten bepaalt de AVG arts volgens de richtlijnen of de cliënt getest wordt. 

Als u zelf klachten heeft die in verband te brengen zijn met het Coronavirus, meldt u dit dan direct aan de zorgmanager.

Wij kunnen niet zonder onze zorgmedewerkers. Daarom vragen wij medewerkers te komen werken als zij:

  1. Geen klachten hebben
  2. Alleen verhouden zijn en/of hoesten

Medewerkers moeten thuisblijven als zij verkouden zijn en/of hoesten én is er sprake van koorts hoger dan 38 graden.

Medewerkers kunnen getest worden wanneer de continuïteit van zorg in het gedrang dreigt te komen als gevolg van Corona. De manager beslist of een medewerker wordt getest.

Nee, in Nederland worden mondkapjes enkel geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes.

Informatie over corona voor cliënten

Jazeker. We hebben zoveel mogelijk informatie voor jou als cliënt verzameld. 

Open de informatie door hier te klikken.