Home Corona Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Wij doen ons best om jou als cliënt, verwant of wettelijk vertegenwoordiger zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de afspraken en maatregelen rondom het coronavirus. Hieronder geven wij antwoord op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via coronavirus@zuidwester.org.

Algemene vragen

Zuidwester volgt de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM op. Op basis van deze adviezen en richtlijnen maakt Zuidwester zich klaar voor de gevolgen van een besmetting met het coronavirus bij cliënten en medewerkers. Zo worden er organisatie breed specifieke maatregelen getroffen. Via onze website informeren we u over de laatste stand van zaken.

De adviezen van het RIVM worden bijgewerkt wanneer nodig, waarna Zuidwester betrokken partijen informeert over te nemen maatregelen. Zuidwester zorgt dat materialen en middelen, welke noodzakelijk zijn bij de opvang van een cliënt met het coronavirus, beschikbaar zijn als dat nodig is.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, betreffen goede hygiëne maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle bacteriën en virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De adviezen zijn:

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in uw elleboog; 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen;
 • Vermijd drukte;
 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan;
 • Draag een mondneusmasker in publieke binnenruimtes.
 

Wanneer wij vermoeden dat uw naaste besmet is met corona, dan wordt u hier direct over geïnformeerd. Ook wanneer het een medebewoner van uw naaste betreft, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op dit moment is het fijn dat u via de website de informatie volgt en rekening houdt met de maatregelen die op dit moment gelden.

Als er te veel medewerkers ziek worden, zullen wij wellicht in de toekomst een beroep op ouders en verwanten moeten doen om te helpen in de woningen. Als dat zo is, nemen wij contact met u op. In eerste instantie gaat het om ondersteunende taken, zoals koken, opruimen, enzovoorts en niet om zorgtaken. Als u zich nu al wilt aanmelden hiervoor, dan kan dat via het secretariaat van uw regio:

Algemene en betrouwbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en de website Rijksoverheid.nl

Vragen over bezoek en (thuis)verlof

Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan bezoek op de eigen kamer van de cliënt plaatsvinden. Naast de landelijke richtlijnen van het RIVM hanteren we wel onderstaande afspraken: 

 • Bezoekers hebben vooraf contact met de locatie voor het maken van een afspraak. 
 • We ontvangen geen bezoek in gemeenschappelijke ruimtes.
 • We adviseren om voor het bezoek een zelftest af te nemen. Mocht u vaker per week op bezoek komen, houdt dan minimaal twee keer per week aan om een zelftest af te nemen. Het structureel afnemen van de zelftesten is een dringend advies. Dit moet in goed vertrouwen en kunnen we niet controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf om zich hieraan te houden.  
 • Onze cliënten ontvangen hun bezoek uitsluitend op de eigen kamer. Het bezoek houdt ook op de kamer 1,5e meter afstand en draagt een mondneusmasker.
 • Bezoek komt op afspraak, in overleg met de begeleiding (maximaal twee bezoekers gelijktijdig op de woning). Om iedereen de gelegenheid te bieden om op bezoek te kunnen komen en drukte te voorkomen, kunnen er eventueel tijdsafspraken gemaakt worden.
 • Bezoek draagt bij het betreden en verlaten van de locatie een mondneusmasker en laat bij binnenkomst contactgegevens achter.
 • Bij het passeren van de gemeenschappelijke ruimtes wordt niets aangeraakt, zijn er zo min mogelijk anderen in de gemeenschappelijke ruimte en is er in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
 • Tijdens het bezoek in de eigen ruimte is alleen de bewoner en het bezoek in de eigen ruimte, niemand anders.
 • De locatie houdt rekening met risico’s van besmetting. Denk aan extra schoonmaak na bezoek en tussentijdse schoonmaak als er sprake is van een aparte ruimte voor bezoek.
 • Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen bezoek plaatsvinden. 

Bovenstaande geldt ook voor cliënten die zelfstandig wonen en begeleiding krijgen via Eigenz.

Dit wordt afgeraden. Voor alle Nederlanders geldt; blijf zoveel mogelijk thuis, reis niet naar het buitenland en boek geen vakanties tot 15 mei. Dit geldt dus ook voor uw naaste. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en zijn er minder contacten met andere mensen. Wanneer de vakantie in eigen land al is geboekt, wordt aangeraden zoveel mogelijk op het vakantieadres te blijven. Ook tijdens een vakantie in Nederland blijven de basisregels tegen corona van kracht.
 
Gaat u en uw naaste toch op (een reeds geplande) vakantie in Nederland? Dan is het goed te weten dat er een aantal spelregels zijn:
 • Blijf zoveel mogelijk op het vakantieadres.
 • Ontwikkelt de cliënt tijdens de vakantie klachten, dan kan de cliënt niet direct terug naar de woning, totdat corona met een test is uitgesloten.
 • Blijkt de cliënt bevestigde corona te hebben, dan kan de AVG-arts besluiten dat de cliënt tijdelijk niet terug kan naar zijn/haar woning bij Zuidwester. Hiermee komen we tegemoet aan de veiligheid van andere bewoners en medewerkers.

Zie ook de vernieuwde bezoek- en verlofregeling

Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan een cliënt op verlof bij zijn of haar vaste verwanten, maar gedurende deze lockdown wel steeds naar hetzelfde adres. De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast.

De cliënt mag één locatie per dag bezoeken. De persoon/personen waar de cliënt naar toe gaat, moet/moeten eerst een zelftest doen voordat de cliënt die locatie bezoekt. Ook de cliënt moet voor het verlof een zelftest doen op de dag van het bezoek. 

Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen verlof plaatsvinden.

Voor kwetsbare cliënten is het advies de uitbreiding van nieuwe contacten zoveel mogelijk te beperken. Neem contact op met uw locatie als u wilt weten of uw naaste tot deze groep behoort. 

De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing.

Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan een cliënt op verlof bij zijn of haar vaste verwanten, maar gedurende deze lockdown wel steeds naar hetzelfde adres. De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast. Ook adviseren wij om vooraf eerst een zelftest af te nemen. 

Bij verlof geldt echter wel dat uw naaste meetelt als bezoek voor het huishouden waar hij/zij verblijft.

De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast.

Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen verlof plaatsvinden.

Bij verlof geldt voor het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) dat de algemene randvoorwaarden gehanteerd worden. Bezoek ontvangen of op stap gaan is mogelijk, mits men zich houdt aan de 1,5 meter afstand en algemene randvoorwaarden.

Voor kwetsbare cliënten is het advies de uitbreiding van nieuwe contacten zoveel mogelijk te beperken. Neem contact op met uw locatie als u wilt weten of uw naaste tot deze groep behoort. 

De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Zie de vernieuwde bezoek- en verlofregeling voor meer informatie over regels en waar rekening mee te houden bij bezoek en verlof.

Wanneer de cliënt weer terugkomt naar zijn/haar groepswoning, adviseren we de cliënt om eerst een zelftest af te nemen. 

 

Bezoek is toegestaan. Naast de landelijke richtlijnen van het RIVM hanteren we wel onderstaande afspraken: 

 • Bezoekers hebben vooraf contact met de locatie voor het maken van een afspraak. 
 • We ontvangen geen bezoek in gemeenschappelijke ruimtes.
 • We adviseren om voor het bezoek een zelftest af te nemen. Mocht u vaker per week op bezoek komen, houdt dan minimaal twee keer per week aan om een zelftest af te nemen. Het structureel afnemen van de zelftesten is een dringend advies. Dit moet in goed vertrouwen en kunnen we niet controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf om zich hieraan te houden.  
 • Onze cliënten ontvangen hun bezoek uitsluitend op de eigen kamer. Het bezoek houdt ook op de kamer 1,5e meter afstand en draagt een mondneusmasker.
 • Bezoek komt op afspraak, in overleg met de begeleiding (maximaal twee bezoekers gelijktijdig op de woning). Om iedereen de gelegenheid te bieden om op bezoek te kunnen komen en drukte te voorkomen, kunnen er eventueel tijdsafspraken gemaakt worden.
 • Bezoek draagt bij het betreden en verlaten van de locatie een mondneusmasker en laat bij binnenkomst contactgegevens achter.
 • Bij het passeren van de gemeenschappelijke ruimtes wordt niets aangeraakt, zijn er zo min mogelijk anderen in de gemeenschappelijke ruimte en is er in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
 • Tijdens het bezoek in de eigen ruimte is alleen de bewoner en het bezoek in de eigen ruimte, niemand anders.
 • De locatie houdt rekening met risico’s van besmetting. Denk aan extra schoonmaak na bezoek en tussentijdse schoonmaak als er sprake is van een aparte ruimte voor bezoek.
 • Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen bezoek plaatsvinden. 

Reizen met openbaar vervoer is weer mogelijk. Echter voor kwetsbare cliënten en voor cliënten die op een groepswoning wonen, wordt het gebruik ervan afgeraden. Deze regel uit de 'richtlijn vervoer' is onder voorbehoud van de ontwikkeling van besmettingen in de maatschappij en bij Zuidwester. Ook is het vervoer aan enkele voorwaarden verbonden. De vervoersmogelijkheden gelden bijvoorbeeld alleen als er geen corona verdachte klachten zijn. Daarnaast zijn ook hier de landelijke richtlijnen van het RIVM van toepassing. Zie de richtlijn vervoer voor meer informatie.

Wij begrijpen dat als uw naaste in een rolstoel zit, u geen 1,5 meter afstand kunt houden. In dit geval maken wij een uitzondering en kunt u natuurlijk met uw naaste wandelen. Ook mag uw naaste, mits dit volgens de bezoekregeling mag, thuis op bezoek en bezoek ontvangen. Wanneer u geen 1,5 meter afstand kunt houden adviseren wij u tijdens het contactmoment een mondneusmasker te dragen. 

Wel vragen wij u om extra te letten op de maatregelen van het RIVM. Zoals handen wassen, hoesten en niesen in uw elleboog. Uiteraard kan bezoek niet plaatsvinden als u, uw huisgenoten of uw naaste klachten vertoont. 

Vragen over onze zorg
Dit verschilt per regio. In de meeste regio's werken we voor dagbesteding met 'interne bubbels' om het contact met verschillende cliëntgroepen zoveel mogelijk te beperken. engen. Eventueel mogen daarbij ook externe cliënten bij, echter uit maximaal twee verschillende huishoudens. Er zijn ook locaties waar dagbesteding op de woning wordt gegeven. 
 
Voor cliënten die een externe dagbesteding of werk bezoeken, geldt dat ze -net als de rest van Nederland- thuis kunnen werken. We bekijken voor hen wat de mogelijkheden binnen Zuidwester zijn om toch een passende invulling van de dag te hebben. Cliënten die een betaalde baan hebben, zijn afhankelijk van hun werkgever. Deze cliënten adviseren wij om thuis te werken/blijven als dit mogelijk is. Ook voor hen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent dat we waar nodig maatwerkoplossingen bieden.
 
Voor externe cliënten die bij Zuidwester dagbesteding volgen, geldt eveneens dat we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent dat we waar nodig maatwerkoplossingen bieden. Externe cliënten volgen geen dagbesteding met cliënten die bij Zuidwester wonen. 
 
Vervoer
Zorgvervoer is weer toegestaan. Cliënten mogen weer met indivudueel, deeltaxi of groepsvervoer naar de dagbesteding toe. Dat geldt in principe ook voor het openbaar vervoer, echter voor kwetsbare cliënten en voor cliënten die groepswonen wordt het gebruik ervan afgeraden. De richtlijn is onder voorbehoud van de ontwikkeling van besmettingen in de maatschappij en bij Zuidwester. Ook is het vervoer aan enkele voorwaarden verbonden. De vervoersmogelijkheden gelden bijvoorbeeld alleen als er geen corona verdachte klachten zijn. Daarnaast zijn ook hier de landelijke richtlijnen van het RIVM van toepassing. Zie de richtlijn vervoer voor meer informatie.

Binnen de woning doen medewerkers hard hun best om een uitdagend en gezellig dagprogramma op te stellen en uit te voeren. Zuidwester vindt een zinvolle dagbesteding heel belangrijk en ook in deze uitdagende tijden doen wij ons uiterste best om het voor iedere cliënt zo aangenaam mogelijk te maken binnen de woning. 

Zuidwester doet er ook in deze uitdagende tijd alles aan om uw naaste goede zorg te bieden. Er is een plan in werking gesteld om de continuïteit van zorg te garanderen. We laten zoveel mogelijk vaste medewerkers op de woningen werken.

Verder werken wij continu aan scenario’s om de bezetting van de woning en zorg te waarborgen. Hierbij houden we rekening met de steeds veranderende situatie.

Bij voorkeur blijft een cliënt in de eigen woning en zal in kamer-isolatie gaan. Als dit niet mogelijk is, kan een cliënt mogelijk opgevangen worden op een andere locatie van Zuidwester die speciaal is ingericht voor het opvangen van zieke cliënten die niet in kamer-isolatie kunnen.

Bij klachten bepaalt de Medische Dienst volgens de richtlijnen of de cliënt getest wordt. 

Iedereen draagt een mondneusmasker in publieke ruimtes.
Voor bepaalde doelgroepen kan het dragen van een mondneusmasker tot problemen leiden. Wanneer het dragen van een mondneusmasker niet kan vanwege een beperking of ziekte, dan mag een cliënt gebruikmaken van de uitzonderingsregeling.

Wat zijn uitzonderingen?
1. Cliënten die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten/houden.
2. Cliënten die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid.
3. Cliënten die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje.
4. Begeleiders van cliënten die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Goed om te weten: Als bovenstaande van toepassing is, bepaalt de cliënt samen met de begeleider en waar nodig in overleg met de wettelijk vertegenwoordiger of de cliënt gebruik mag maken van de uitzonderingsregeling. 

Als u zelf klachten heeft die in verband te brengen zijn met het coronavirus en u bent recent nog op de woning of in contact geweest met uw verwant meldt u dit direct aan de medewerkers van de zorglocatie. Laat u zich ook direct testen.  

Ja. Wanneer een medewerker klachten heeft, zoals een verkoudheid en/of hoesten, koorts, plotseling verlies van reuk en/of geurverlies en/of benauwdheid, laat hij/zij zich zo snel als mogelijk testen en gaat in quarantaine.

Alleen als er echt niet genoeg medewerkers op de woning zijn en er geen andere mogelijkheden zijn om de zorgcontinuïteit te garanderen, dan kan het zo zijn dat een medewerker met milde klachten, zoals verkoudheid en/of hoesten, komt werken. De medewerker draagt dan tijdens het werk beschermingsmiddelen, zolang de klachten aanhouden en er geen zekerheid is over de uitslag van de coronatest.

 

 

Medewerkers met klachten moeten zich laten testen op corona. 

Medewerkers met direct cliëntcontact dragen preventief een medisch mondneusmasker. Dit geldt ook voor medewerkers die werken met (mogelijk) besmette mensen. Sowieso is het dragen van een mondneusmasker verplicht in alle publieke ruimtes van Zuidwester.

Momenteel kunnen uitsluitend gevaccineerde cliënten een sekswerker ontvangen.

Informatie over corona voor cliënten

Jazeker. We hebben zoveel mogelijk informatie voor jou als cliënt verzameld. 

Open de informatie door hier te klikken.