Home Corona Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Veel gestelde vragen over het Coronavirus

Wij doen ons best om jou als cliënt, verwant of wettelijk vertegenwoordiger zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de afspraken en maatregelen rondom het coronavirus. Hieronder geven wij antwoord op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via coronavirus@zuidwester.org.

Algemene vragen

Zuidwester volgt de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM op. Op basis van deze adviezen en richtlijnen maakt Zuidwester zich klaar voor de gevolgen van een besmetting met het Coronavirus bij cliënten en medewerkers. Zo worden er organisatie breed specifieke maatregelen getroffen. Via onze website informeren we u over de laatste stand van zaken.

De adviezen van het RIVM worden dagelijks bijgewerkt, waarna Zuidwester betrokken partijen informeert over te nemen maatregelen. Zuidwester zorgt dat materialen en middelen welke noodzakelijk zijn bij de opvang van een cliënt met Coronavirus beschikbaar zijn als dat nodig is.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, betreffen goede hygiëne maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle bacteriën en virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De adviezen zijn:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)
 • Schud geen handen
 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Beperk sociale contacten
 • Houd afstand

Wanneer wij vermoeden dat uw naaste besmet is met Corona, dan wordt u hier direct over geïnformeerd. Ook wanneer het een medebewoner van uw naaste betreft, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op dit moment is het fijn dat u via de website de informatie volgt en rekening houdt met de maatregelen die worden genomen zoals niet in de woning op bezoek komen.

Als er te veel medewerkers ziek worden, zullen wij wellicht in de toekomst een beroep op ouders en verwanten moeten doen om te helpen in de woningen. Als dat zo is, nemen wij contact met u op. In eerste instantie gaat het om ondersteunende taken, zoals koken, opruimen, enzovoorts en niet om zorgtaken. Als u zich nu al wilt aanmelden hiervoor, dan kan dat via het secretariaat van uw regio:

Algemene en betrouwbare informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

De afgelopen dagen zijn er veel besmettingen vastgesteld in de gemeente Goes. Dit is volgens de GGD verontrustend omdat niet alle besmettingen te herleiden zijn naar een bron en er ook zorgmedewerkers besmet zijn.

Om verdere verspreiding te beperken en om de kwetsbare bewoners in zorginstellingen zo goed mogelijk te beschermen, zijn voor de provincie Zeeland strengere maatregelen rondom corona afgesproken. De in Zeeland geldende nieuwe afspraken zijn gemaakt door de GGD in overleg met het RIVM. Sommige aanpassingen van de maatregelen gelden voor heel Zeeland, andere alleen voor de gemeente Goes.

In deze brief leest u meer over de maatregelen. 

Vragen over bezoek en (thuis)verlof

Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan bezoek plaatsvinden. De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast.

Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen bezoek plaatsvinden.

De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Zie de vernieuwde bezoek- en verlofregeling voor meer informatie over regels en waar rekening mee te houden bij bezoek en verlof.

Bovenstaande geldt ook voor cliënten die zelfstandig wonen en begeleiding krijgen via Eigenz.

Nederlanders hebben weer meer mogelijkheden om op vakantie te gaan naar het buitenland. Die zijn er dus ook voor cliënten (voor zover de verlofregeling dat toelaat). Zuidwester blijft voorzichtig als het gaat om landen waarvoor een zogenaamde code oranje of geel geldt. Voor landen met een code oranje geldt een negatief reisadvies. Dit houdt in dat reizen naar dat land alleen geadviseerd is in noodzakelijke gevallen, dus niet voor vakantie. Voor de landen met code geel geldt: ga wijs op reis! Maak een goede afweging voor je met je naaste op reis gaat. Bedenk dat het vooralsnog veiliger is om in Nederland te blijven. Vooral wanneer je in een risicogroep valt, zou je nog niet naar het buitenland moeten gaan.

Ga je op reis? Dan is het goed te weten dat er een aantal spelregels zijn:

 1. Cliënten die naar een land gaan waar de code tijdens het verblijf verandert in oranje, kunnen na terugkomst thuisquarantaine opgelegd krijgen.
 2. Ontwikkelt de cliënt voor corona verdachte klachten als gevolg van vakantie in het buitenland, dan kan Zuidwester ervoor kiezen deze cliënt tijdelijk niet terug te laten keren op de woning, totdat corona met een test is uitgesloten.
 3. Blijkt de cliënt bevestigde corona te hebben, dan kan de AVG-arts besluiten dat de cliënt tijdelijk niet terug kan naar zijn/haar woning bij Zuidwester. Hiermee komen we tegemoet aan de veiligheid van andere bewoners en medewerkers.
 4. Zuidwester heeft geen rol in het terughalen van cliënten uit het gekozen vakantieland.

Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan een cliënt op verlof bij zijn of haar vaste verwanten. De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast.

Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen verlof plaatsvinden.

Bij verlof geldt voor het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) dat de algemene randvoorwaarden gehanteerd worden. Bezoek ontvangen of op stap gaan is mogelijk, mits men zich houdt aan de 1,5 m afstand en algemene randvoorwaarden.

Voor kwetsbare cliënten is het advies de uitbreiding van nieuwe contacten zoveel mogelijk te beperken en om drukte te vermijden (zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden). Neem contact op met uw locatie als u wilt weten of uw naaste tot deze groep behoort. 

De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Zie de vernieuwde bezoek- en verlofregeling voor meer informatie over regels en waar rekening mee te houden bij bezoek en verlof.

Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan een cliënt op verlof bij zijn of haar vaste verwanten. De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast.

Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen verlof plaatsvinden.

Bij verlof geldt voor het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) dat de algemene randvoorwaarden gehanteerd worden. Bezoek ontvangen of op stap gaan is mogelijk, mits men zich houdt aan de 1,5 m afstand en algemene randvoorwaarden.

Voor kwetsbare cliënten is het advies de uitbreiding van nieuwe contacten zoveel mogelijk te beperken en om drukte te vermijden (zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden). Neem contact op met uw locatie als u wilt weten of uw naaste tot deze groep behoort. 

De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Zie de vernieuwde bezoek- en verlofregeling voor meer informatie over regels en waar rekening mee te houden bij bezoek en verlof.

 

Zuidwester zet de veiligheid van cliënten en medewerkers voorop. Daarom is bezoek niet op alle locaties mogelijk. Dit hangt af van de kwetsbaarheid van de bewoners van de locatie. Uw locatie of zorgmanager kan u hier meer over vertellen.

Wanneer bezoek wel is toegestaan, dan hanteren wij naast de landelijke richtlijnen van het RIVM ook onderstaande afspraken:

 • Bij voorkeur één vaste bezoeker, maximaal twee bezoekers per cliënt.
 • Bezoek komt op afspraak, in overleg met de begeleiding (maximaal twee bezoekers gelijktijdig op de woning). Om iedereen de gelegenheid te bieden om op bezoek te kunnen komen en drukte te voorkomen, kunnen er eventueel tijdsafspraken gemaakt worden.
 • Bezoek is altijd in de eigen ruimte van een bewoner, buiten de woning of in een daarvoor apart ingerichte ruimte. Elke locatie bepaalt zelf of er een aparte ruimte wordt ingericht voor bezoek of dat bezoek gebruik maakt van de eigen kamer van de bewoner.
 • Bij het passeren van de gemeenschappelijke ruimtes wordt niets aangeraakt, zijn er zo min mogelijk anderen in de gemeenschappelijke ruimte en is er in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
 • Tijdens het bezoek in de eigen ruimte is alleen de bewoner en het bezoek in de eigen ruimte, niemand anders.
 • De locatie houdt rekening met risico’s van besmetting. Denk aan extra schoonmaak na bezoek en tussentijdse schoonmaak als er sprake is van een aparte ruimte voor bezoek.

Reizen met openbaar vervoer is weer mogelijk. Echter voor kwetsbare cliënten en voor cliënten die op een groepswoning wonen, wordt het gebruik ervan afgeraden. Deze regel uit de 'richtlijn vervoer' is onder voorbehoud van de ontwikkeling van besmettingen in de maatschappij en bij Zuidwester. Ook is het vervoer aan enkele voorwaarden verbonden. De vervoersmogelijkheden gelden bijvoorbeeld alleen als er geen corona verdachte klachten zijn. Daarnaast zijn ook hier de landelijke richtlijnen van het RIVM van toepassing. Zie de richtlijn vervoer voor meer informatie.

Wij begrijpen dat als uw naaste in een rolstoel zit, u geen 1,5 meter afstand kunt houden. In dit geval maken wij een uitzondering en kunt u natuurlijk met uw naaste wandelen. Ook mag uw naaste, mits dit volgens de bezoekregeling mag, thuis op bezoek en bezoek ontvangen. 

Wel vragen wij u om extra te letten op de maatregelen van het RIVM. Zoals handen wassen, hoesten en niesen in uw elleboog. Uiteraard kan bezoek niet plaatsvinden als u, uw huisgenoten of uw naaste klachten vertoont. 

Vragen over onze zorg

We zijn inmiddels in een fase terechtgekomen, waarin de VGN adviseert om voorzichtig te kijken wat de mogelijkheden zijn om dagbesteding weer op te starten. Zuidwester bekijkt per regio, dagbestedingslocatie en cliënt wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent dat er soms op de ene locatie al dagebesteding wordt aangeboden en op de andere niet. Of wellicht wel aan de ene cliënt, maar nog niet aan de ander. Dit verschil heeft vooral te maken met de kwetsbaarheid van de cliënt en de mogelijkheden van de locatie.  

Als er voor uw naaste iets verandert, dan wordt u hierover geïnformeerd. Heeft u nog niets gehoord? Neem dan gerust contact op met de persoonlijk begeleider van uw naaste. 

Externe dagbesteding en werk
Ook externe dagbestedingslocaties gaan weer langzaam open. Waar mogelijk gaan cliënten hier ook weer naar toe. Voor cliënten die dat nog niet kunnen, bekijken we wat de mogelijkheden binnen Zuidwester zijn om toch een passende invulling van de dag te hebben. 

Cliënten die een betaalde baan hebben, zijn afhankelijk van hun werkgever. Deze cliënten adviseren wij om thuis te werken/blijven als dit mogelijk is.

Vervoer
Zorgvervoer is weer toegestaan. Cliënten mogen weer met indivudueel, deeltaxi of groepsvervoer naar de dagbesteding toe. Dat geldt in principe ook voor het openbaar vervoer, echter voor kwetsbare cliënten en voor cliënten die groepswonen wordt het gebruik ervan afgeraden. De richtlijn is onder voorbehoud van de ontwikkeling van besmettingen in de maatschappij en bij Zuidwester. Ook is het vervoer aan enkele voorwaarden verbonden. De vervoersmogelijkheden gelden bijvoorbeeld alleen als er geen corona verdachte klachten zijn. Daarnaast zijn ook hier de landelijke richtlijnen van het RIVM van toepassing. Zie de richtlijn vervoer voor meer informatie.

Binnen de woning doen medewerkers van de woning én dagbesteding hard hun best om een uitdagend en gezellig dagprogramma op te stellen en uit te voeren. Zuidwester vindt een zinvolle dagbesteding heel belangrijk en ook in deze uitdagende tijden doen wij ons uiterste best om het voor iedere cliënt zo aangenaam mogelijk te maken binnen de woning. 

Zuidwester doet er ook in deze uitdagende tijd alles aan om uw naaste goede zorg te bieden. Er is een plan in werking gesteld om de continuïteit van zorg te garanderen. Dit betekent onder andere dat medewerkers van dagbesteding nu ook op de woningen werken. We laten zoveel mogelijk vaste medewerkers op de woningen werken.

Verder werken wij continu aan scenario’s om de bezetting van de woning en zorg te waarborgen. Hierbij houden we rekening met de steeds veranderende situatie.

Bij voorkeur blijft een cliënt in de eigen woning en zal in de eigen kamer in quarantaine gaan. Als dit niet mogelijk is, kan een cliënt mogelijk opgevangen worden op een andere locatie van Zuidwester die speciaal is ingericht voor het opvangen van zieke cliënten die niet in kamerquarantaine kunnen.

Bij klachten bepaalt de AVG arts volgens de richtlijnen of de cliënt getest wordt. 

Als u zelf klachten heeft die in verband te brengen zijn met het Coronavirus, meldt u dit dan direct aan de zorgmanager.

- Wanneer een medewerker milde klachten heeft, zoals een verkoudheid EN/OF hoesten laat de medewerker zich zo snel als mogelijk testen. De medewerker kan wel gewoon blijven werken. Wel dient de medewerker tijdens het werken beschermingsmiddelen te dragen. De beschermingsmiddelen draagt de medewerker zolang hij/zij klachten heeft én zolang de medewerker in afwachting is van de uitslag van de corona test.

- Wanneer een medewerker verkouden is en/of moet hoesten en daarnaast koorts hoger dan 38 graden heeft. Dan laat de medewerker zich zo snel als mogelijk testen en werkt de medewerker niet. 
 

Medewerkers kunnen getest worden wanneer de continuïteit van zorg in het gedrang dreigt te komen als gevolg van Corona. De manager beslist of een medewerker wordt getest.

Nee, in Nederland worden mondkapjes enkel geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes.

Per 1 juli mogen sekswerkers weer aan het werk. Niet-kwetsbare cliënten kunnen deze dan weer ontvangen. Voor kwetsbare cliënten is een maatwerkafspraak mogelijk in overleg met de AVG.

Informatie over corona voor cliënten

Jazeker. We hebben zoveel mogelijk informatie voor jou als cliënt verzameld. 

Open de informatie door hier te klikken.