Home Corona FAQ

FAQ

Vragen over onze zorg

We zijn inmiddels in een fase terechtgekomen, waarin de VGN adviseert om voorzichtig te kijken wat de mogelijkheden zijn om dagbesteding weer op te starten. Zuidwester bekijkt per regio, dagbestedingslocatie en cliënt wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent dat er soms op de ene locatie al dagebesteding wordt aangeboden en op de andere niet. Of wellicht wel aan de ene cliënt, maar nog niet aan de ander. Dit verschil heeft vooral te maken met de kwetsbaarheid van de cliënt en de mogelijkheden van de locatie.  

Als er voor uw naaste iets verandert, dan wordt u hierover geïnformeerd. Heeft u nog niets gehoord? Neem dan gerust contact op met de persoonlijk begeleider van uw naaste. 

Externe dagbesteding en werk
Ook externe dagbestedingslocaties gaan weer langzaam open. Waar mogelijk gaan cliënten hier ook weer naar toe. Voor cliënten die dat nog niet kunnen, bekijken we wat de mogelijkheden binnen Zuidwester zijn om toch een passende invulling van de dag te hebben. 

Cliënten die een betaalde baan hebben, zijn afhankelijk van hun werkgever. Deze cliënten adviseren wij om thuis te werken/blijven als dit mogelijk is.

Vervoer
Zorgvervoer is weer toegestaan. Cliënten mogen weer met indivudueel, deeltaxi of groepsvervoer naar de dagbesteding toe. Dat geldt in principe ook voor het openbaar vervoer, echter voor kwetsbare cliënten en voor cliënten die groepswonen wordt het gebruik ervan afgeraden. De richtlijn is onder voorbehoud van de ontwikkeling van besmettingen in de maatschappij en bij Zuidwester. Ook is het vervoer aan enkele voorwaarden verbonden. De vervoersmogelijkheden gelden bijvoorbeeld alleen als er geen corona verdachte klachten zijn. Daarnaast zijn ook hier de landelijke richtlijnen van het RIVM van toepassing. Zie de richtlijn vervoer voor meer informatie.

Binnen de woning doen medewerkers van de woning én dagbesteding hard hun best om een uitdagend en gezellig dagprogramma op te stellen en uit te voeren. Zuidwester vindt een zinvolle dagbesteding heel belangrijk en ook in deze uitdagende tijden doen wij ons uiterste best om het voor iedere cliënt zo aangenaam mogelijk te maken binnen de woning. 

Zuidwester doet er ook in deze uitdagende tijd alles aan om uw naaste goede zorg te bieden. Er is een plan in werking gesteld om de continuïteit van zorg te garanderen. Dit betekent onder andere dat medewerkers van dagbesteding nu ook op de woningen werken. We laten zoveel mogelijk vaste medewerkers op de woningen werken.

Verder werken wij continu aan scenario’s om de bezetting van de woning en zorg te waarborgen. Hierbij houden we rekening met de steeds veranderende situatie.

Bij voorkeur blijft een cliënt in de eigen woning en zal in de eigen kamer in quarantaine gaan. Als dit niet mogelijk is, kan een cliënt mogelijk opgevangen worden op een andere locatie van Zuidwester die speciaal is ingericht voor het opvangen van zieke cliënten die niet in kamerquarantaine kunnen.

Bij klachten bepaalt de AVG arts volgens de richtlijnen of de cliënt getest wordt. 

Als u zelf klachten heeft die in verband te brengen zijn met het Coronavirus, meldt u dit dan direct aan de zorgmanager.

- Wanneer een medewerker milde klachten heeft, zoals een verkoudheid EN/OF hoesten laat de medewerker zich zo snel als mogelijk testen. De medewerker kan wel gewoon blijven werken. Wel dient de medewerker tijdens het werken beschermingsmiddelen te dragen. De beschermingsmiddelen draagt de medewerker zolang hij/zij klachten heeft én zolang de medewerker in afwachting is van de uitslag van de corona test.

- Wanneer een medewerker verkouden is en/of moet hoesten en daarnaast koorts hoger dan 38 graden heeft. Dan laat de medewerker zich zo snel als mogelijk testen en werkt de medewerker niet. 
 

Medewerkers kunnen getest worden wanneer de continuïteit van zorg in het gedrang dreigt te komen als gevolg van Corona. De manager beslist of een medewerker wordt getest.

Nee, in Nederland worden mondkapjes enkel geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes.

Per 1 juli mogen sekswerkers weer aan het werk. Niet-kwetsbare cliënten kunnen deze dan weer ontvangen. Voor kwetsbare cliënten is een maatwerkafspraak mogelijk in overleg met de AVG.