Home Is de Zuidwester Balans Schaal de oplossing?

Is de Zuidwester Balans Schaal de oplossing?

11/03/2019

Waarvoor denk je nu misschien? In het kort is de Zuidwester Balans Schaal (ZBS) een meetinstrument waarmee we proberen de balans (het evenwicht) in zit, in stand en tijdens lopen te meten bij mensen met een verstandelijke beperking. Om te weten of de ZBS hiervoor geschikt is, is onderzoek doen onmisbaar.

Deelname aan het onderzoek
In de periode van juli 2018 tot en met januari 2019 zijn er om deze reden 84 cliënten getest op vijf verschillende locaties. Voor deze deelnemers is er toestemming ontvangen voor deelname van de cliënt zelf (als diegene wilsbekwaam ter zake is) en/of de wettelijk vertegenwoordiger. In totaal waren er 146 brieven verstuurd om toestemming te vragen tot deelname. Het is geweldig dat hierbij voor zoveel deelnemers toestemming is ontvangen. De testfase van de Zuidwester Balansschaal zit er inmiddels op.

Maanden hard werken
De afgelopen maanden zijn zeer voorspoedig voorlopen. Er is getest op de locaties Oud-Beijerland (25), Spijkenisse (25), Hellevoetsluis (5), Middelharnis (10) en Goes (19). De meeste deelnemers vonden het leuk en dat was heel fijn om te merken. Ook Riet en Simone, fysiotherapeuten binnen Zuidwester en onze testers, waren enthousiast. De wettelijk vertegenwoordiger en de woning kreeg van iedere cliënt een verslagje na afloop van het testen over hoe de deelname is verlopen. Bij de laatste afspraak ontving iedere cliënt een diploma en een presentje.

Bedankt voor alle hulp

Een bedankje is zeker op zijn plaats. Zonder hulp van de cliëntvertegenwoordigers, cliënten en medewerkers, was dit nooit gelukt. Daarom een dankjewel aan….

  • de cliëntvertegenwoordigers die toestemming gaven. Zonder deze toestemming kon het onderzoek nooit plaatsvinden.
  • de cliënten die hard gewerkt hebben in de testfase. De meeste deelnemers hebben vier of vijf afspraken nodig gehad om alle testen af te nemen en vrijwel altijd waren deelnemers op tijd op hun afspraken aanwezig. Soms was een deelname best spannend of inspannend, maar vrijwel alle deelnemers hebben hun afspraken afgerond. Bij anderen verliep het zo vlot dat het testen met drie of zelfs twee afspraken klaar was.
  • de grote betrokkenheid vanuit de woningen. Voor het invullen van de vragenlijsten, de medicatielijsten en regelmatig zelfs werd de cliënt persoonlijk gebracht, zodat hij of zij op tijd kon komen.  Ook is er bij enkele deelnemers vooraf afgesproken dat de begeleiding bij de eerste afspraak of bij alle afspraken aanwezig zou zijn. Hierin is meegedacht langs beide kanten om dit mogelijk te maken.
  • Riet en Simone voor het aangaan van dit project en het afnemen van alle testen in Oud-Beijerland, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Middelharnis en Goes.

Verwerken van de resultaten
Op dit moment worden alle testgegevens verwerkt. De resultaten worden volledig geanonimiseerd in verband met de privacy. Alle gegevens worden verwerkt in een statistisch programma. Hieruit komt naar voren hoe de Zuidwester Balans Schaal scoort op de verschillende doelen die we vooraf hebben gesteld. Een spannende periode dus! Wanneer alle gegevens verwerkt zijn, kunnen we pas bepalen of de Zuidwester Balans Schaal een oplossing biedt voor de beperkte mogelijkheden die er nu zijn om de balans te meten bij mensen met een verstandelijke beperking. Na de zomer verwachten we meer resultaten, dus nog even geduld.