Home Deelname aan 'Leven in Vrijheid' bevestigd

Deelname aan 'Leven in Vrijheid' bevestigd

Utrecht - Op dinsdag 8 april 2014 is officieel de deelname van Zuidwester aan het Landelijke project 'In voor beter, leven in vrijheid' bevestigd. Dit project is een initiatief van het ministerie van VWS en wordt landelijk vormgegeven door Vilans in samenwerking met zeven geselecteerde zorgorganisaties in de VG en VVT sector. Het project biedt de mogelijkheid voor de uitvoering van een nieuw en intensief verbetertraject over vrijheidsbeperking.

Zuidwester wist zich van deelname aan dit traject te verzekeren. Dit werd op 8 april in een landelijke, door Vilans georganiseerde, startbijeenkomst met alle zeven deelnemers door onze bestuurder Hans Waardenburg en dhr. Henk Nies, als bestuurder van Vilans, bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieovereenkomst.

Leven in vrijheid

In deze intentieverklaring staat onder meer:

Het project heeft tot doel zorginstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de vrijheid van cliënten. Leven in vrijheid is voor iedereen belangrijk. Voor cliënten die zorg nodig hebben is het recht hun eigen leven in te richten soms minder vanzelfsprekend.
In onze visie is leven in vrijheid een breed begrip. De cliënt en de keuzes die hij maakt over de manier waarop hij zijn leven inricht, is leidend en de zorg wordt als het ware daar omheen georganiseerd. Dit is de tegenhanger van een systeem waarin de cliënt wordt ingepast in en zich aanpast aan het systeem van de organisatie, In een cliëntgerichte benadering is de cliënt (vertegenwoordiger) actief betrokken bij het maken van keuzes die voor hem of haar belangrijk zijn. De cliënt definiëren we binnen de context van zijn eigen sociale netwerk en omgeving, waarbij het natuurlijk netwerk nog steeds de eerste hulpbron voor ondersteuning is. Medewerkers hebben en nemen de ruimte om oplossingen op maat te bieden zodat cliënten dit recht op vrijheid kunnen naleven.
Dat vraagt een organisatiebrede aanpak en cultuur die gedragen en waarnaar geleefd wordt, zodat cliënt en zorginstelling samen zorgen voor optimale vrijheid in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Intern is Jan Willem Kramer als projectleider aangesteld en wordt daarbij ondersteund door een coach van Vilans, Jeroen Schumacher. De verbinding van het project 'Leven in Vrijheid' met alle andere lopende projecten vindt plaats binnen het kwaliteitsprogramma Zuidwester Bruist.