Home Gors en Zuidwester verkennen intensievere samenwerking

Gors en Zuidwester verkennen intensievere samenwerking

18/01/2019

Stichting Gors en Stichting Zuidwester verkennen de mogelijkheden voor een meer intensieve samenwerking met elkaar. In de verkenning worden meerdere vormen van contractuele, juridische samenwerking onderzocht. Ook de mogelijkheid van een fusie wordt in de overwegingen meegenomen.

De gehandicaptenzorgorganisaties werken al enige tijd informeel met elkaar samen in het kader van het initiatief Zeeland Onbeperkt. Hierdoor werd duidelijk dat de partijen een vergelijkbare visie op zorg en besturing hebben. De krachten van beide organisaties lijken aanvullend op elkaar, waardoor een nadere verkenning relevant is. De verwachting is dat cliënten voordeel kunnen hebben van een intensievere samenwerking.

De verkenning vindt de komende maanden plaats op bestuurlijk en strategisch niveau. Daarna nemen de Raden van Toezicht van beide organisaties een besluit over een concreet voornemen tot intensievere samenwerking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Marketing & Communicatie, (0187) 898 888 of communicatie@zuidwester.org.