Home Gors en Zuidwester willen gaan fuseren

Gors en Zuidwester willen gaan fuseren

31/10/2019

Gehandicaptenorganisaties Gors en Zuidwester hebben de intentie om te fuseren per 1 januari 2021 waarvoor zij de komende tijd de mogelijkheden onderzoeken en voorbereidingen treffen. Eerder dit jaar lieten de zorgverleners al weten de mogelijkheden voor een meer intensieve samenwerking met elkaar te verkennen. Bestuurders en managers van beide organisaties hebben verschillende opties onderzocht en de intentie te fuseren voorgelegd bij beide Raden van Toezicht.

“Wij werken al enige tijd informeel met elkaar samen in het kader van het initiatief Zeeland Onbeperkt”, vertellen Karin Smit en Hans Waardenburg, bestuurders bij Gors en Zuidwester. “Hierdoor werd duidelijk dat we een vergelijkbare visie op zorg en besturing hebben. Een nadere verkenning leidde tot het voornemen om te fuseren. Onze cliënten gaan daar het voordeel van merken.”

Meer continuïteit, expertise en mogelijkheden
Ondersteuningsvragen van cliënten veranderen, we zien steeds meer complexe problematiek. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we daar nog beter aan tegemoet komen”, zegt Smit. “We verbreden onze expertise op dit gebied wat ten goede komt aan zowel de huidige als nieuwe cliënten. Ook wordt het aanbod meer gedifferentieerd. Zo komen er straks meer mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.” Ook slaan de organisaties een slag met het oog op de aanhoudende arbeidsmarktproblematiek. “Door een fusie kunnen we meer continuïteit bieden in verschillende functies en rollen”, legt Waardenburg uit. “Ook is er meer specialistische expertise beschikbaar. En er ontstaan meer mogelijkheden voor professionals. Hierdoor verhogen we onze kwaliteit en versterken we onze positie in de arbeidsmarkt.”

Vervolgstappen
De rest van dit jaar en ook 2020 is gericht op het nader onderzoeken en voorbereiden van een juridische fusie per 1 januari 2021. We doen dat in een projectstructuur met werkgroepen waarin medewerkers worden betrokken. Bij alle voorbereidingen hoort het informeren van bijvoorbeeld vakbonden en advies vragen aan de cliënten- en ondernemingsraden. Er moet ook toestemming verleend worden door de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt. Als alles tijdig doorlopen is, stellen we eind volgend jaar een nieuwe Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen. Meer informatie daarover volgt later.

Over Gors en Zuidwester
De rechtsvoorgangers van Gors ontstonden in de jaren 70, de organisatie bestaat sinds 2004 in de huidige vorm. Momenteel biedt de zorgorganisatie ondersteuning en behandeling aan ongeveer 1.000 cliënten, verdeeld over 45 locaties (zowel intra- als extramuraal) in de provincie Zeeland. Er werken ongeveer 660 mensen bij Gors. Zuidwester is ontstaan in het begin van de jaren zeventig. Momenteel heeft de organisatie 1.450 cliënten in zorg (zowel intra- als extramuraal), verdeeld over de regio’s Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Zeeland, West-Brabant en Rotterdam. Er werken ongeveer 1.800 mensen bij Zuidwester.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Gors, team Marketing & Communicatie, telefoon (0113) 273 333 of communicatie@gors.nl.
Zuidwester, team Marketing & Communicatie, (0187) 898 888 of communicatie@zuidwester.org.