Home Governance

Governance

Op deze pagina vind je een overzicht van onze vastgestelde statuten, het jaarbericht en onkosten bestuurders. Ook staan hier de regelementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Reglementen en statuten

Onkosten bestuurders

In 2015 is bij onder meer zorginstellingen informatie opgevraagd over de onkosten die hun bestuurders declareren en die voor bestuurders betaald worden. Wij zijn graag transparant en geven openheid van zaken. Jaarlijks - te beginnen over 2015 - publiceren wij hier deze bedragen. Aan derden worden geen kopieën van declaratieformulieren, nota's en bonnetjes verstrekt.

Beloningen bestuurders

Gegevens over de beloningen van bestuurders en raad van toezicht zijn uiteraard ook openbaar en worden jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening en in digimv.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen door e-mail te sturen naar rvb@zuidwester.org.