contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Het nachtleven van Zuidwester

In het NOS-programma Nieuwsuur werd op  5 september aandacht besteed aan de veiligheid van ‘uitluistersystemen’ binnen de gehandicaptenzorg. In deze aflevering was te zien hoe cliënten van de zorginstelling Amerpoort ’s nachts worden uitgeluisterd.

Hoe is dat eigenlijk bij ons geregeld?

Zuidwester maakt ook, al meer dan dertig jaar, zorgvuldig gebruik van uitluisterapparatuur en besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de veiligheid tijdens de nacht. Marja de Ruiter en Petra de Weerd, medewerkers nachtdienst in Spijkenisse: “Als nachtdienst zijn we continu bezig om de zorg kwalitatief hoog te houden en de veiligheid te waarborgen. Hiervoor maken we gebruik van een geavanceerd uitluistersysteem. Van achter de computer krijgen we geluiden van cliënten binnen. Aan de hand van deze geluiden bepalen we of en welke zorg we waar verlenen. Daarnaast komen we op iedere woning een keer langs. Als we niet achter de computer zitten, maken we gebruik van een telefoon.”

Maatwerk voor cliënten

Technologie ontwikkelt zich continu. Zuidwester vindt veiligheid in de nacht zo belangrijk dat er een project in Route2020 loopt, dat inhoudt het gebruik van technologie passend, veilig en gedragen in te zetten. Programmamanager Judith de Bruijn vertelt: “Drie jaar geleden zijn we gestart met het project “Zorg Centraler’. Doel van dit project is het vergroten van de autonomie binnen de driehoek, met gebruik van technologie. Dit betekent juist het verbeteren van de veiligheid van onze cliënten, ook in de nacht. Enerzijds ontwikkelt de technologie zich in rap tempo en anderzijds maakt dit meer vraagsturing mogelijk. Zo is inzet van technologie voor ons altijd maatwerk en betrekken wij ouders en verwanten bij alle verbeteringen die we doorvoeren.” Zo ook Leo Molendijk, de vader van Erik-Jasper, die woont op het terrein van Hernesseroord is als lid van de Centrale Cliëntenraad onderdeel van de projectgroep: “Wij worden actief betrokken bij dit project en ontwikkelingen worden samen opgepakt.”

Judith gaat verder: “Maatwerk betekent dat er per individuele cliënt wordt gekeken wat zijn of haar ondersteuningsvraag  is. Vervolgens wordt afgewogen of technologie hierbij een passend middel kan zijn, waarna benodigde middelen ingezet worden. Voorbeelden kunnen zijn: uitluisterapparatuur, cameramonitoring, epilepsiemelder, incontinentiemeter, deurcontactmelder, een knop voor verpleegoproep, etc. Een voorwaarde is altijd dat we ook een passende reactietijd afspreken en die vervolgens ook waarborgen.”

Technologie verbetert de nachtrust

In de aflevering van Nieuwsuur werd gesuggereerd dat uitluisterapparatuur niet veilig is. Judith vertelt: “Maar wij durven het tegenovergestelde te zeggen. Technologie maakt meer maatwerk mogelijk, waardoor de veiligheid van onze cliënten juist wordt verhoogd en de nachtrust wordt verbeterd. Zo is een slaapwacht in veel gevallen niet veiliger dan apparatuur. Een medewerker kan niet overal tegelijk aanwezig zijn en wordt misschien ook niet van ieder geluid wakker. Daarnaast verstoort het lopen van rondes in de nacht de nachtrust onnodig, wat bewezen een negatief effect heeft op gezondheid en fitheid van cliënten. Juist de combinatie van maatwerk technologie met inzet van passende begeleiding zorgt voor de optimale ondersteuning en optimale nachtrust per cliënt.”

“Ik heb vertrouwen in het team van de nachtdienst van Goeree-Overflakkee,” aldus Leo. Zo word ik via een systeem, genaamd Quli, geïnformeerd dat de nachtdienst bij mijn zoon is geweest tijdens de nacht en wat de reden hiervan was. Technologie en domotica zijn wat mij betreft echt hulpmiddelen. Medewerkers zullen denk ik altijd nodig blijven en uitluisteren is indien goed ingeregeld veiliger dan een slaapwacht.”

Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat we kwalitatief hogere ondersteuning (gaan) bieden door het inregelen van maatwerk technologie en dat dit een waardevolle toevoeging is aan de mogelijkheden van onze zorg- en dienstverlening.