Home Indicatie

Indicatie

Voor een behandeling en het stellen van een diagnose is een doorverwijzing of indicatie nodig.

  • Voor volwassenen geldt dat deze indicatie in 2016 via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan worden aangevraagd;
  • Voor kinderen geldt dat zij via de gemeente een indicatie kunnen krijgen. Ook kunnen kinderen via een (kinder)arts, huisarts of specialist een verwijzing krijgen. Die zorgtoekenning wordt dan vervolgens door de gemeente verzorgd vanuit de Jeugdwet.
  • Voor consulten van de arts Verstandelijk Gehandicapten is een verwijzing van een arts voldoende.
  • Cliënten die al zorg ontvangen van Zuidwester hebben met een wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) recht op tandheelkundige zorg. Wanneer cliënten geen zorg van Zuidwester ontvangen, maar wel tandheelkundige zorg van Zuidwester willen, dan wordt er bij de verzekering een uurtarief aangevraagd.   

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelingsafdeling Zuidwester Zorgadvies via 0187 – 898888 / zorgadvies@zuidwester.org. Zij kunnen je ook helpen met het aanvragen van een (her)indicatie.