Home Jan van der Kruis Innovatieprijs 2015

Jan van der Kruis Innovatieprijs 2015

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een toenemende interesse in wetenschappelijk onderzoek. De vertaalslag van nieuwe kennis en inzichten naar de dagelijkse praktijk vraagt aandacht.

De Jan van der Kruis Innovatieprijs staat open voor afgeronde projecten of initiatieven in Nederland die tot doel hebben een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. Dit kan een individueel plan zijn, maar ook een plan van een groep mensen of een instelling. Het kan hierbij gaan om kort- of langdurende onderzoeksprojecten, maar ook om projecten waarin een praktijkproduct is ontwikkeld. Onderzoekers, professionals, mensen met een verstandelijke beperking en verwanten kunnen zich inschrijven. Het gaat om initiatieven die innovatief zijn, gebruik maken van (wetenschappelijke) kennis en inzichten en deze kennis en inzichten in de praktijk toepassen en daarmee bijdragen aan de versterking van de positie van mensen met een verstandelijke beperking en hun kwaliteit van leven.

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is ondergebracht bij de Academische Werkplaats ‘Leven met een Verstandelijke Beperking’ van Tranzo, Tilburg University. Dit is een samenwerkingsverband van S&L zorg, Lunet zorg, Koraal Groep, Stichting Zuidwester, ASVZ, Amarant, Dichterbij, de Brabantse MEE-organisaties en de LFB.

De Jan van der Kruis Innovatieprijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro. Iedereen die mee wil dingen naar de prijs kan inschrijven door middel van het online inschrijfformulier. Meer informatie, het online inschrijfformulier en het reglement zijn te vinden op de website van de Jan van der Kruis Innovatieprijs. Aanmelding is mogelijk tot 1 november 2014. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de beoordelingscommissie, dr. Wietske van Oorsouw (janvanderkruisprijs@tilburguniversity.edu).