Home Jobcoachonderteuning

Jobcoachonderteuning

Externe Jobcoaching
Wanneer de werkgever een Wajonger in dienst wil nemen, kan er beroep worden gedaan op een jobcoach, die de werknemer ondersteunt op de werkplek en ook de werkgever adviezen kan geven. Zolang de Wajonger bij de werkgever in dienst is, begeleidt de jobcoach beiden.
Een jobcoach begeleidt een Wajonger naar een baan. Hij of zij traint de werknemer en zorgt voor een inwerkprogramma. Aan het eind van het programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren.

Wie krijgt een jobcoach?
• Werknemers, die door ziekte of een handicap langdurig problemen ondervinden bij het werk. Om dit te beoordelen, onderzoekt een arts van UWV soms de situatie van de klant.
• Werknemers, die werken met een arbeidsovereenkomst of proefplaatsing via UWV.

Begeleiding/vergoeding
De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt hoeveel persoonlijke ondersteuning iemand nodig heeft op de werkvloer en wat er vergoed wordt. De begeleiding wordt maximaal voor drie jaar toegekend.

De ondersteuning van een jobcoach kan intensief of minder intensief zijn.
Er zijn 4 begeleidingsniveaus mogelijk: zeer licht, licht, midden of intensief.
De jobcoach begeleidt de Wajonger:
In het eerste jaar voor maximaal 10 % van de contracturen.
In het tweede jaar voor maximaal 5 % van de contracturen.
In het derde jaar voor maximaal 3 % van de contracturen.

Om de kosten voor een jobcoach vergoed te krijgen, vult een klant samen met de jobcoach het formulier Aanvraag jobcoach in.
Het UWV wil wel elk half jaar van de werkgever, de werknemer en de jobcoach weten hoe het gaat. Daarvoor zal de Jobcoach een verantwoordingsrapportage invullen en de werkgever en de werknemer vullen een beoordeling over het afgelopen half jaar in.
Aan het inzetten van een jobcoach zijn voor de werkgever geen kosten verbonden.

Welke jobcoachorganisaties?
UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een door UWV erkende jobcoachorganisatie. Zuidwester voor Werk is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie.
De jobcoach van Zuidwester voor Werk wil jou graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.

Interne jobcoaching
De interne jobcoach is bedoeld voor werknemers met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft. De jobcoach begeleidt deze werknemer op zijn werkplek.
De werkgever zorgt ervoor dat zijn werknemer een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma krijgt en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er problemen zijn.

Voorwaarden voor subsidie voor een jobcoach
Wil je subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Dan moet jij en de werknemer voldoen aan deze  voorwaarden:
• Vraag je voor de eerste keer subsidie aan voor een interne jobcoach? Dan moet de werknemer een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden. Hij werkt minimaal 12 uur per week en verdient minimaal 35% van het minimumloon.
• Verleng je de arbeidsovereenkomst van de werknemer? Dan kun je subsidie krijgen zolang het dienstverband duurt, met een maximum van in totaal 3 jaar. Heeft de werknemer na deze 3 jaar toch nog begeleiding van een interne jobcoach nodig? Ook dan kunt je misschien nog subsidie krijgen. Je moet uw aanvraag dan wel goed onderbouwen.
• Heeft de werknemer eerder hulp gehad van een jobcoach? En wil je nu subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Houd er dan rekening mee dat we de periodes waarin uw werknemer gebruik heeft gemaakt van een jobcoach aftrekken van de maximale periode van 3 jaar.

Alle voorwaarden vind je op de website van het UWV.

Aanvragen subsidie interne jobcoach
Heeft de werkgever een werknemer met een langdurige ziekte of handicap? En heeft hij begeleiding nodig van een interne jobcoach voor de uitoefening van zijn functie? Dan kan de werkgever zelf vanaf 1 januari 2015  hiervoor subsidie aanvragen.
Houd er rekening mee dat je de subsidie op tijd aanvraagt. Het UWV kan maximaal 4 weken voor de datum waarop zij de aanvraag hebben ontvangen, subsidie toekennen.

Begeleidingsplan
Bij je aanvraag voor subsidie moet je motiveren waarom de werknemer jobcoaching nodig heeft en wat het doel is van het inzetten van een jobcoach. Dit noemen we ook wel het begeleidingsplan. Je hoeft hiervoor geen apart document in te vullen. Op het formulier Gegevens werknemer interne jobcoach vormen jouw antwoorden op de vragen over begeleiding het begeleidingsplan. Geef zo uitgebreid mogelijk antwoord. Zo voorkom je dat wij je vragen om meer toelichting en wordt jouw aanvraag niet vertraagd.

Bespreek het met de werknemer
Wil je de werknemer graag ondersteunen met een interne jobcoach? Bespreek dit dan eerst met deze werknemer. Je kunt alleen subsidie aanvragen als de werknemer ermee instemt.

De subsidie
Je kunt subsidie krijgen voor een interne jobcoach voor een periode van maximaal 1 jaar. Na dit jaar, kun je voor een nieuwe periode van maximaal 1 jaar subsidie krijgen. We betalen nooit langer subsidie dan het dienstverband duurt.
Je krijgt de subsidie als een voorschot. Na het einde van de periode beoordelen wij of de werknemer de hele periode bij je in dienst is geweest. Als dat zo is, dan wordt de subsidie definitief. Maar als de werknemer niet meer bij je in dienst is, dan moet je het te veel betaalde voorschot terugbetalen.

Het is daarom belangrijk dat je tijdig wijzigingen doorgeeft aan het UWV.

De jobcoach van Zuidwester voor Werk wil je graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.