Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening te leveren. We streven naar continue verbetering van ons aanbod. We vertrekken vanuit de vraag van de driehoek: Hoe kunnen we vorm geven aan een waardevol leven en zinvol werk?

Hoe werkte Zuidwester in 2016 aan kwaliteit?

Afgelopen jaar staken we veel tijd in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. We deden ook mee met de ‘proeftuinen Kwaliteit’ van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). In dat project werkten 24 organisaties samen aan drie bouwstenen voor een nieuw kwaliteitskader: de dialoog met de individuele cliënt, het monitoren van cliëntervaringen en zelfreflectie in de teams. Met de wensen vanuit de driehoek ‘cliënt, ouder/verwant en medewerker’ als uitgangspunt kwamen we via de teams tot regionale kwaliteitsrapporten. Uiteindelijk maakten we daar een kwaliteitsrapport mee voor de gehele organisatie.

HKZ certificaten

Om de kwaliteit te borgen, beschikt Zuidwester over het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Gehandicaptenzorg certificaat. Zuidwester is sinds 4 december 2007 in het bezit van dit certificaat. 

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • Middels jaarlijkse interne en externe audits de kwaliteit bewaakt.
  • De cliënt centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverleningVoor meer informatie, kijk op de website van HKZ: 

www.hkz.nl