Home Leercentrum

Leercentrum

Het Leercentrum Zuidwester biedt in samenwerking met het Expertisecentrum Zuidwester tal van cursussen, workshops en trainingen voor cliënten en medewerkers aan. Dit varieert van korte thematische bijscholingen van een dagdeel tot trajecten van een jaar. Ook coaching en intervisie behoren tot de mogelijkheden. Bekijk de mogelijkheden op de website van het Leercentrum Zuidwester.

Digitaal Leerplein

Het Leercentrum Zuidwester beheert de digitale leeromgeving van Zuidwester: het Leerplein. Medewerkers kunnen zich via het Leerplein aanmelden voor diverse bij -en nascholingen die het Leercentrum Zuidwester aanbiedt. Daarnaast is er de mogelijkheid voor e-learning.