Home Leercentrum Bedrijfsvoering; Roosteren

Bedrijfsvoering; Roosteren

Deze leeractiviteit helpt je door middel van goed roosteren als zelfverantwoordelijk team de cliënten de nodige ondersteuning te bieden en daarnaast ook een balans te vinden tussen je werk en privé. 

Aan de hand van het zorgontwerp bepalen we tijdens de leeractiviteit de benodigde weekbezetting. We bespreken met elkaar hoe we de weekbezetting als team invullen en welke roosterafspraken nodig zijn rond bijvoorbeeld feestdagen, vakantie, afstemming Plan&Flex en ruilen. 

Je maakt met je team afspraken over de invulling van een teamflexer en we besteden aandacht aan de borging van de afspraken in de praktijk. 

Ter voorbereiding op de leeractiviteit vraagt de procesbegeleider je een opdracht uit te voeren aan de hand van het Huis van Werkvermogen. 

 
Bedoeling (of waarom?) 

Om goed in te kunnen spelen op de ondersteuningsvraag van je cliënten is een gezonde bedrijfsvoering nodig. Het roosteren is hier een onderdeel van. Door een teamrooster samen te stellen waarin het zorgontwerp is geborgd en waarin de wensen van de teamleden zijn meegenomen, werk je aan een gezonde bedrijfsvoering.  

Jullie hebben vanuit de Leerlijn Zelfverantwoordelijk team de leeractiviteit gevolgd of jullie hebben alle gegevens al paraat. Vanuit de ambitie (besturingsfilosofie) van Zuidwester staat de ondersteuningsvraag van de cliënt centraal binnen een gezonde bedrijfsvoering. Nu wil je dit omzetten in een teamrooster waarin het zorgontwerp is geborgd en de wensen van de teamleden meegenomen worden. 

Verbinding 

Deze leeractiviteit komt voort uit de leerlijn Zelfverantwoordelijk team.
Zonder goede ondersteuningsvraag van de cliënt en een cliënt- en zorgagenda kun je niet starten met de leerlijn Bedrijfsvoering.

Deze leerlijn bevat verschillende leeractiviteiten die gericht zijn op één of meerdere onderdelen uit het werken in de zorgcyclus en het zelfverantwoordelijk team:

 • DVIE/Mijn Plan
 • Cliëntagenda
 • Zorgagenda
 • Bedrijfsvoering team
 • Coaching-on-the-job
 • Team dashboard
 • Roosteren
 • Roosteren follow-up
Beginsituatie 

Jullie hebben met het team een leervraag rondom het roosteren.
Tijdens het maatwerkgesprek wordt er getoetst welke onderwerpen er behandeld moeten worden en op welke wijze om deze leervraag te beantwoorden.

Uiterlijk één week vooraf aan de leeractiviteit heeft iedereen uit het team individueel de opdracht a.d.h.v. het Huis van Werkvermogen opgestuurd aan de procesbegeleider.
Tijdens de bijeenkomst zijn de gegevens uit het team dashboard aanwezig.

Leerdoelen (of resultaat) 

Na afloop van deze leeractiviteit zijn onderstaande doelen behaald:  

 • Je weet hoe het rooster is opgebouwd en welke roosterafspraken er bij een dynamisch rooster horen. 
 • Je hebt samen met je team roosterafspraken gemaakt. 
 • Je begrijpt dat je flexibel moet omgaan met roosterafspraken. 
 • Je weet hoe je conflicten in het rooster inzichtelijk kunt maken. 
 • Je kunt de gemaakte roosterafspraken uitvoeren, kunt ze bespreekbaar maken en je stelt ze indien nodig bij. 
 • Je hebt samen met het team een basisrooster gemaakt volgens opgestelde criteria.  
Praktisch 

Locatie
Deze leeractiviteit wordt op locatie aangeboden. 

Tijdsduur en kosten
De standaard leeractiviteit duurt 3 uur De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.