Home Leercentrum Bedrijfsvoering; Team

Bedrijfsvoering; Team

            Tijdens deze leeractiviteit krijg je inzicht in de financiën van je team, waardoor jij en je team zelfstandig jullie inkomsten en uitgaven in balans kunnen houden. Hiervoor ga je aan de slag met de tool bedrijfsvoering.

De aandachtsfunctionaris vult voorafgaand aan de leeractiviteit de benodigde gegevens in de tool bedrijfsvoering. Ook hebben de aandachtsfunctionarissen samen met de zorgmanager adviezen geformuleerd rondom het omgaan met de uitkomsten in de tool bedrijfsvoering. Deze adviezen worden tijdens de leeractiviteit besproken in het team. Samen met je team besluit je of en hoe je met deze adviezen aan de slag gaat en hoe je dit uitvoert in de praktijk.  

Bedoeling (of waarom?) 

Een gezonde bedrijfsvoering vormt de basis voor een goede ondersteuning van de cliënt.

Door inzicht te krijgen in je financiën, kun je als team beter onderbouwde beslissingen nemen over de invulling van de ondersteuningsvraag van je cliënt. 

Verbinding 

Deze leeractiviteit komt voort uit de leerlijn Zelfverantwoordelijk team.  
Deze leerlijn bevat verschillende leeractiviteiten die gericht zijn op één of meerdere onderdelen uit het werken in de zorgcyclus en het zelfverantwoordelijk team: 

  • Zorgcyclus 
  • Cliëntagenda 
  • Zorgagenda 
  • Bedrijfsvoering team 
  • Coaching-on-the-job 
  • Team dashboard 
  • Roosteren
Beginsituatie 

Je hebt samen met jouw team een leervraag rondom financiën.

Je hebt de ondersteuningsvragen van de cliënten helder en jullie cliënt- en zorgagenda is compleet.  

Leerdoelen (of resultaat) 

Na afloop van deze leeractiviteit heb je onderstaande doelen behaald:  

  • Je weet globaal hoe de bedrijfsvoering in elkaar zit, hoe de begroting tot stand komt en hoe je een advies omzet naar keuzes en acties.   
  • Je begrijpt hoe je een dilemma kunt omzetten naar een verantwoorde keuze passend bij de ondersteuningsvraag van de cliënt.  
  • Je borgt het eindresultaat van de leeractiviteit door acties uit te voeren die in het teamplan/ Ons Plan geschreven zijn.   
Praktisch 

Locatie 

Deze leeractiviteit wordt op locatie aangeboden. 

Tijdsduur

De standaard leeractiviteit duurt 2 uur. De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.