Home Leercentrum Bedrijfsvoering; Zorgagenda

Bedrijfsvoering; Zorgagenda

De leeractiviteit Zorgagenda sluit aan op de leeractiviteit Werken in de Zorgcyclus-basis. Tijdens deze leeractiviteit heb je met je team cliëntagenda’s opgesteld.

Nu zet je met je team de volgende stap door de cliëntagenda’s te bundelen in één zorgagenda voor jullie locatie. 

De zorgagenda biedt jou en je team houvast om te bepalen wanneer je aan welke ondersteuningsvraag kunt voldoen en of er voldoende capaciteit is om aan de ondersteuningsvragen te voldoen. 

Tijdens de leeractiviteit bekijken we of de cliëntenagenda’s passen in de zorgagenda en of eventueel het eerlijke gesprek opnieuw gevoerd moet worden in de driehoek om verwachtingen bij te stellen.  

 

Bedoeling (of waarom?) 

Vanuit de ambitie (besturingsfilosofie) van Zuidwester staat de ondersteuningsvraag van de cliënt centraal binnen een gezonde bedrijfsvoering. Het opstellen van zorgagenda’s helpt je om te werken aan een gezonde bedrijfsvoering, doordat je meer inzicht krijgt in het uit te voeren werk.  

Verbinding 
Deze leeractiviteit is een vervolg op de leerlijn Zorgcyclus. 
Zonder goede ondersteuningsvraag van de cliënt en een cliënt- en zorgagenda kunnen jullie niet starten met de leerlijn Bedrijfsvoering. 
 
Deze leerlijn bevat verschillende leeractiviteiten die gericht zijn op één of meerdere onderdelen uit het werken in de zorgcyclus en het zelfverantwoordelijk team: 
 • Zorgcyclus
 • Cliëntagenda
 • Zorgagenda
 • Team dashboard 
 • Bedrijfsvoering team
 • Coaching-on-the-job
 • Roosteren
Beginsituatie 

Je hebt met je team cliëntagenda’s opgesteld vanuit de leerlijn Zorgcyclus.  

Je werkt in de 24-uurszorg en volgt deze leeractiviteit samen met je team. 

Leerdoelen (of resultaat) 
Na afloop van deze leeractiviteit heb je onderstaande doelen bereikt:  
 • Je weet wat het doel is van een cliënt- en zorgagenda en hoe je deze gegevens verwerkt. 
 • Je hebt inzicht in de match tussen de cliënt- en zorgagenda. 
 • Je begrijpt hoe de zorgagenda van het team bijdraagt aan het optimaal beantwoorden van de ondersteuningsvragen. 
 • Je weet hoe je pieken en dalen in het aanbod binnen de 24-uurszorg kunt oplossen. 
 • Je kunt de cliëntagenda’s vertalen naar een gedragen zorgagenda en borgt dit in de praktijk. 

 

Praktisch 

Locatie

Deze leeractiviteit wordt op locatie aangeboden. 

Kosten en tijdsduur
De standaard leeractiviteit duurt 2,5 uur. De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.