Home Leercentrum BHV - Basis

BHV - Basis

Tijdens de Bhv basiscursus leer je brandtechnische vaardigheden zoals een gebouw ontruimen, kleine branden blussen, hulpdiensten (laten) waarschuwen en opvangen. Daarnaast leer je levensreddende handelingen zoals reanimatie, slachtoffers veiligstellen en stabiliseren. 

De leeractiviteit bestaat uit een e-learning module en een praktijkdag. De bhv e-learning module (ca. 5 uur) volg je van tevoren. Je kunt deze module volgen vanaf veertien dagen voor aanvang van de praktijkdag. Wanneer je de gehele module hebt doorlopen en de toelatingstoets van de e-learning module met een voldoende hebt afgerond, kun je deelnemen aan de praktijkdag. 

Tijdens de praktijkdag leer je zoveel mogelijk over de hulpverleningsprocedures bij Zuidwester. Daarbij ligt de nadruk op risico’s die relevant zijn in jouw werk.

Op deze dag toetsen we ook je competenties.

Wanneer je een voldoende haalt, krijg je het diploma bedrijfshulpverlener van het NIVEO. Je ontvangt een digitaal certificaat. 

Wanneer je geen voldoende haalt, kun je binnen drie maanden herexamen doen.  

 

Bedoeling (of waarom?) 

Als je bedrijfshulpverlening als taak hebt, maar nog niet opgeleid bent als bhv’er, kun je de Bhv basiscursus volgen. Je werkt tijdens deze leeractiviteit aan de basiscompetenties om bedrijfshulpverlening toe te passen in de praktijk.  

Verbinding 

Deze leeractiviteit valt onder de leerlijn Zelfverantwoordelijk team.  

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is bedoeld voor nieuwe BHV-ers.

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd:

  • Je kunt algemene hulpverleningsregels toepassen
  • Je kunt volgens de regels melden en alarmeren met de communicatiemiddelen die binnen Zuidwester worden gebruikt
  • Je kunt niet-spoedeisende Eerste Hulp verlenen
  • Je kunt een brand blussen
  • Je kunt veilig optreden bij rook, hitte en deuren openen
  • Je kunt het gebouw veilig ontruimen
  • Je kunt handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure
Praktisch 

Examen:

Gedurende de dag worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat wordt het diploma Bedrijfshulpverlener van het NIVEO verstrekt. Je ontvangt een digitaal certificaat. Indien je de opleiding niet succesvol kunt afronden zal je in de gelegenheid worden gesteld binnen drie maanden een herexamen te doen. Eenmalig zullen hier geen kosten voor in rekening worden gebracht. 

Locatie

De e-learning module volg je op je eigen locatie.

De praktijkdag vindt plaats in Zevenbergen. 

Tijdsduur en kosten

De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.