Home Leercentrum Coaching on the job

Coaching on the job

Tijdens het leertraject Coaching on the job ga je aan de slag met casussen en/of ervaringen uit de praktijk. Hierdoor maak je van je werkplek ook je leerplek. Door theorie toe te passen in de praktijk en hier op te reflecteren en plannen bij te stellen, zet je de eerste stap in het lerend verbeteren.  

Voorafgaand aan de leeractiviteit voer je een leervraaginventarisatie uit met een procesbegeleider. Aan de hand van deze inventarisatie maak je samen helder wat jouw leervraag is en wat voor jou belemmerende factoren zijn. 

Tijdens de leeractiviteit komt een procesbegeleider op jouw locatie langs om aan de hand van actieve werkvormen de belemmerede factoren te onderzoeken, de theorie te behandelen en de verbinding te maken met de praktijk.  

Aan het eind van de leeractiviteit heb je concrete vervolgacties om de interventie in de praktijk te borgen.    

Bedoeling (of waarom?) 

Binnen Zuidwester werken we vanuit het werkplekleren. Hierdoor is het makkelijker om het geleerde in de praktijk toe te passen.

De leeractiviteit Coaching on the job wordt ontwikkeld vanuit een leervraag die jij als medewerker hebt. Bij deze leeractiviteit komt een procesbegeleider bij jou langs om de knelpunten waar jij tegenaan loopt te doorlopen en te kijken hoe je hier in de praktijk mee kunt omgaan. Hierdoor maak je van je werkplek ook je leerplek.  .

Verbinding 

Deze leeractiviteit kan op meerdere onderwerpen toegepast worden. Daardoor is hij in alle leerlijnen terug te vinden.   

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is geschikt voor medewerkers die een individuele leervraag hebben over werkzaamheden in de praktijk. Je hebt wel vooraf een basis leertraject gevolgd over dit onderwerp en hebt moeite om deze inhoud passend te maken op praktijksituaties.  

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd: 

  • Je kunt je werkvraag vertalen naar een leervraag en een bewuste keuze maken voor het lerend verbeteren van je eigen handelen.   
  • Je weet hoe je van belemmerende factoren gewenste factoren kunt maken en hoe je de gewenste factoren kunt uitbreiden, zoals je in het basisleertraject hebt geleerd.  
  • Je hebt inzicht in hoe je een bewuste keuze kunt maken in het leren en lerend verbeteren op je leervraag.  
  • Je kunt de interventie vertalen naar de praktijk en borgen in de praktijk. 
Praktisch 

Locatie 
De leeractiviteit wordt gegeven bij jou op locatie of een locatie naar keuze.

Tijdsduur en kosten

Op basis van jouw leervraag heeft een Expert Leren & Ontwikkelen of procesbegeleider een maatwerkgesprek met jou. De uitkomst daarvan wordt uitgewerkt in een voorstel waarin inhoud, kosten en uren helder zijn.  

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.