Home Leercentrum Cyclisch werken in het team

Cyclisch werken in het team

Tijdens de leeractiviteit leer je wat cyclisch werken inhoudt door kennis te maken met de verschillende elementen van het cyclisch werken. Denk daarbij aan Mijn Plan: je stelt doelen, daaruit volgen acties, de doelen evalueer je en mogelijk komen daar weer nieuwe doelen en acties uit voort. 

Ook je teambespreking, Zorgcyclus, bedrijfsvoering en MDO’s zijn onderdeel van cyclisch werken.  

Bedoeling (of waarom?) 

Als zelfverantwoordelijk team organiseer je met elkaar de zorg voor de cliënten en de taken die daarbij horen. Daarbij werk je op een cyclische manier. 

Door cyclisch te werken is het duidelijk waar je naartoe werkt, welke acties daarvoor nodig zijn, of je gestelde doelen hebt behaald en welke nieuwe doelen eruit voortkomen

Cyclisch werken draagt bij aan het bieden van optimale zorg aan de cliënt.

 

Verbinding 

Deze activiteit is onderdeel van de leerlijn Zelfverantwoordelijk team en hangt nauw samen met de activiteit Teamreflectie. Ook is er verband met de leeractiviteiten Werken met een jaarplan en Effectief vergaderen. 

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is bedoeld voor medewerkers die met elkaar samenwerken als team op één locatie. Deze activiteit is geschikt om met je gehele team te volgen, ongeacht ervaring of opleidingsniveau. 

Leerdoelen (of resultaat) 

Tijdens deze leeractiviteit leer je samen met je team de volgende vaardigheden:

  • Je leert plan- en doelmatig werken: door cyclisch te werken is het duidelijk waar je naartoe werkt, welke acties daarvoor nodig zijn, of je gestelde doelen hebt behaald en welke nieuwe doelen eruit voortkomen. 
  • Je leert hoe cyclisch werken bijdraagt aan ‘lerend verbeteren’.   
Praktisch 

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op jouw eigen locatie. 

 

Tijdsduur en kosten

De tijdsduur van het overleg bepaal je samen met je team en eventueel de ondersteuningsdriehoek.

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.