Home Leercentrum DRP- Roosteren

DRP- Roosteren

Tijdens deze leeractiviteit hebben we zowel aandacht voor het (vernieuwde) roosterproces als de samenwerking tussen de aandachtsfunctionarissen en planners. 

De rol van de aandachtsfunctionaris en de planner komt aan bod, maar ook de dilemma’s die in de praktijk ontstaan bij het roosteren. 

Aan de hand van een casus oefenen we met het DRP-systeem om te achterhalen wat er al goed gaat, waar je vragen hebt en wat er beter kan. De methodiek van lerend verbeteren wordt hierbij ingezet.  

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk, zodat je bij de tweede bijeenkomst met gerichte vragen en casussen aan de slag kunt. 

Bedoeling (of waarom?) 

In het kader van zelfverantwoordelijkheid ben je als team zelf verantwoordelijk voor het maken van een passend rooster op basis van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Belangrijk hierbij is dat er op een verantwoordde wijze inzet van personeel plaatsvindt. 

Verbinding 

Deze leeractiviteit komt voort uit de leerlijn Zelfverantwoordelijk Team en kan een vervolg zijn op de leeractiviteiten rondom bijvoorbeeld bedrijfsvoering.

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is geschikt voor aandachtsfunctionarissen roosteren en planners.

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd:

  • Je weet wat het (vernieuwde) roosterproces inhoudt. 
  • Je weet wat jouw rol is binnen het roosterproces.
  • Je hebt inzicht in je eigen gedrag in de communicatie tussen de aandachtsfunctionarissen en de planners.
  • Je weet hoe je de rapportages en analyses rondom het rooster kunt bespreken in het team.
  • Je werkt volgens beleid en procedures voor DRP/Roosteren.
  • Je weet hoe je samen met collega’s lerend kunt verbeteren. 
Praktisch 

Locatie 

De leeractiviteit vindt plaats op een leerlocatie of online via Zoom. 

Tijdsduur en kosten

De leeractiviteit bestaat uit 2 bijeenkomsten (6 uur en 4 uur).
De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst.

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.