Home Leercentrum Huis van werkvermogen- Team

Huis van werkvermogen- Team

Individueel heb je jaarlijks met je manager een gesprek over jouw Huis van Werkvermogen en hoe je jouw ontwikkeling hierin kunt vormgeven. Wanneer je ook met je team bespreekt op welke etages van Huis van Werkvermogen jullie je bevinden, zet je met elkaar een volgende stap richting zelfverantwoordelijkheid. 

Tijdens deze leeractiviteit ga je daarom als team aan de slag met Huis van Werkvermogen. Via een filmpje maak je kennis met de theorie. Daarna ga je aan de slag met de beeldtafel om de speerpunten van jouw team zichtbaar te maken. Tot slot oefen je om deze speerpunten toe te passen in de praktijk. 

De leeractiviteit wordt begeleid door de teamcoach en sluit daardoor goed aan bij de praktijk. Je volgt deze leeractiviteit met je gehele team. 

Bedoeling (of waarom?) 

Huis van Werkvermogen is het instrument binnen Zuidwester waarmee je kunt onderzoeken of jij gezond, competent, gemotiveerd en gefaciliteerd je werk kunt doen. Als zelfverantwoordelijk team kun je het Huis van Werkvermogen gebruiken om te sturen op duurzame inzetbaarheid.

Verbinding 

Deze leeractiviteit sluit aan bij de leerlijn Zelfverantwoordelijk team. 

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is geschikt voor teams die zich verder willen ontwikkelen in duurzame inzetbaarheid.  

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd: 

  • Je weet wat het Huis van Werkvermogen is en hoe je dit kunt gebruiken in het team. 
  • Je hebt speerpunten opgesteld voor je team in relatie tot het Huis van Werkvermogen.
  • Je weet wat de ontwikkelpunten voor jou en je team zijn. 
  • Je hebt actiepunten opgesteld met het team die jullie na een afgesproken periode bespreken en indien nodig bijstellen (werken volgens Lerend Verbeteren).  
Praktisch 

Locatie

De leeractiviteit kan op locatie worden gegeven mits er ruimte is om de beeldtafel te plaatsen. 

Kosten en tijdsduur

Op basis van de leervraag van het team zal jullie coach en eventueel de Expert Leren & Ontwikkelen van het Leercentrum een maatwerkgesprek hebben met het team. De uitkomst daarvan wordt uitgewerkt in een voorstel waarin inhoud, kosten en uren helder worden.  De standaard leeractiviteit bestaat uit één bijeenkomst en duurt in totaal 4 uur. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.