Home Leercentrum Medewerkers en teams Werkplekleren

Werkplekleren

Leren en ontwikkelen van de werksituatie is belangrijk. Dit doen we met behulp van werkplekleren. Wat bedoelen we eigenlijk met werkplekleren?

  • De werksituatie is de leersituatie
  • Samen met en van elkaar leren
  • Gezamenlijk een goede dialoog voeren
  • Ondersteuning van verschillende (digitale) werkvormen
  • Samen komen tot een oplossing voor een leervraag
  • Het geleerde toepassen in de praktijk (lerend verbeteren)
  • Zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces

Bij werkplekleren zetten we de werksituatie om in een leersituatie. We leren van en met elkaar in de praktijk en we leren de dialoog met elkaar te voeren. Dit ondersteunen we met verschillende vormen van leertechnologieën. In de praktijk loop je tegen leervragen aan waarop je niet direct een antwoord hebt. Samen met je team en experts ga je aan de slag om je leervraag te beantwoorden. Door zelf op zoek te gaan naar antwoorden, vind je oplossingen die passen bij jouw team en bij jouw leervraag. Hierdoor is het geleerde makkelijker toe te passen in de praktijk.

Deze manier van leren is soms best even wennen, maar levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van Zuidwester en kan het verschil maken voor een cliënt.