Home Leercentrum Over het Leercentrum

Over het Leercentrum

Het Leercentrum van Zuidwester heeft alle aandacht voor leren en ontwikkelen. Wij willen alle medewerkers, cliënten, leerlingen, verwanten en vrijwilligers de mogelijkheid geven om te groeien. Dit doen we door een breed aanbod van leeractiviteiten aan te bieden én een omgeving te creëren waarin leren normaal is.

Of je nu een studie of leeractiviteit volgt, via een e-learning vanuit huis of juist op je werkplek leert, samen met je team of individueel: alles heeft als doel om te groeien.
 

Erkend leerbedrijf
Zuidwester is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat we jou een goede en veilige werkplek kunnen aanbieden en dat we je op de werkvloer coachen en ondersteunen, zodat jij de juiste competenties  opdoet voor jouw vak.
 

Maatwerk
Hoewel we enorm veel leeractiviteiten aanbieden, weten wij als geen ander dat elke leervraag anders is. Daarom kijken we altijd samen met jou en eventueel het team wat er nodig is om aan jouw leervraag te voldoen. Is een standaard leeractiviteit voldoende of is een aanpassing of zelfs een heel ander traject nodig?

Het ander voordeel van leren via het Leercentrum, is dat je niet hoeft te wachten tot een onderwerp op het programma staat. Jouw leervraag is leidend voor het leeraanbod. Je bepaalt zelf wanneer je welke kennis nodig hebben en samen kijken we welke leeractiviteit we daarbij kunnen aanbieden.


Contact
We hebben ons best gedaan om op de website zoveel mogelijk informatie te geven over onze werkwijze en alle mogelijkheden. Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via leercentrum@zuidwester.org

Visie op leren
De basis van Leren en Ontwikkelen bij Zuidwester is het toevoegen van leren in de praktijk (het werkproces waarbij het 70-20-10 model als referentiemodel wordt gehanteerd).

 • Prestatieverbetering op het werk (vakmanschap vergroten). De gewenste prestatie van Zuidwester is vertrekpunt om het werken = leren te verbeteren.
 • Continue persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bewust en onbewust ontwikkelen door reflectie in en na de actie! De koppeling tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling is verbonden via leren door te werken, leren in sociale netwerken én leren in formele leerinterventies.
 • Van kennisvoorraad naar kennis in de flow van het werk. Van ‘push’, ‘moeten’ van leren vanuit competentieprofielen en verplichte scholingen naar ‘pull’, het laten ontstaan van de behoefte om te leren op het moment van eigen keuze op basis van kaders van presteren in de organisatie. Leren en ontwikkelen is dan een continue flow. Door medewerkers verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen loopbaan en ontwikkeling.
 • Waarde toevoegen voor Leren en Ontwikkelen en de organisatie. Dat vraagt om de ‘oude’ patronen voor leren los te laten en nieuwe te ontwerpen en uit te voeren vanuit 70, van daaruit 20 en dan 10.
   

"Ervaring is niet wat een mens overkomt.
Het is wat een mens doet met wat hem overkomt."

Aldous Huxley
 

Gebruiken van Leertechnologie
Werkplekleren met Leertechnologie is een vernieuwing die eenvoudig en stapsgewijs in te voeren en te gebruiken is. Deze vernieuwing is gebaseerd op de 11 leerprincipes van werkplekleren:

 1. De lerende is verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces en ontwikkeling
 2. De eigen werkpraktijk vormt het vertrekpunt
 3. Werksituaties omzetten naar leersituaties
 4. Het mobiliseren van kennisdeling en expertise
 5. Beeldend leren en trainen
 6. Analyseren gaat vooraf aan oefenen en praktiseren
 7. Referentiewaarde verhogen door leergames
 8. Zichtbaar maken van individuele- en teamontwikkeling geeft voortdurende leerimpulsen
 9. Een betekenisvolle dialoog en gedeelde betekenis zijn kenmerkend voor de groepsinteractie
 10. Peer feedback, virtuele leerinteractie en reflectie verdiepen het leren
 11. Leertechnologie is onlosmakelijk met leren verbonden

 

Leren in de ondersteuningsdriehoek
Het Leercentrum biedt ook leeractiviteiten voor de ondersteuningsdriehoek zelf, zodat je met de driehoek de ondersteunende taak zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren. Als zelfverantwoordelijk team werk je nauw samen met de ondersteuningsdriehoek: de zorgmanager, de coach en de gedragsdeskundige. Met dit team maak je je teamplan en bespreek je de teamreflectie. Zo kun je al veel dagelijkse leervragen oppakken met de ondersteuningsdriehoek.

Met de gedragsdeskundige kun je specifieke vragen over cliëntondersteuning oppakken. De coach helpt het team om steeds beter samen te werken en om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. De zorgmanager is er om het team te ondersteunen met praktische zaken, zodat jullie als team de beste kwalitatieve zorg en ondersteuning kunnen geven aan de cliënten.