Home Leercentrum Roosterproces (AF) - Follow- up

Roosterproces (AF) - Follow- up

Tijdens deze leeractiviteit bouwen we voort op het leertraject DRP-Roosteren, waarin de focus lag op het werken vanuit een uniform roosterproces. De volgende stap is opfrissen, bewustwording, lerend verbeteren en de verdieping voor de toepassing in de praktijk. Hierin hebben we zowel aandacht voor het roosterproces als de samenwerking tussen de aandachtsfunctionarissen en planners. De rol van de aandachtsfunctionaris en de planner komt ook hier natuurlijk weer aan de orde. Tevens de succeservaringen en dilemma’s die in de praktijk ontstaan bij het roosteren. 

Bedoeling (of waarom?) 

In het kader van zelfverantwoordelijkheid ben je als team zelf verantwoordelijk voor het maken van een passend rooster op basis van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Belangrijk hierbij is dat er op een verantwoordde wijze inzet van personeel plaatsvindt

Verbinding 

Deze leeractiviteit komt voort uit de leerlijn Zelfverantwoordelijk Team en is een vervolg op de leeractiviteit DRP-Roosteren. 

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is geschikt voor aandachtsfunctionarissen roosteren en planners die het leertraject DRP-Roosteren heeft gevolgd.

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd:

  •   Je weet hoe je samen met collega’s lerend kunt verbeteren
  •   Je hebt inzicht in je eigen gedrag in de communicatie tussen de aandachtsfunctionarissen en de planners.
  •   Je werkt en leert met elkaar om het roosterproces beter neer te zetten in de praktijk.
  •   Je werkt actief samen met het team, de planner en de zorgmanager.
Praktisch 

Locatie
De leeractiviteit vindt plaats op een leerlocatie

Tijdsduur en kosten
De leeractiviteit bestaat uit 1 bijeenkomst van 4 uur.
De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst.