Home Leercentrum Team dashboard

Team dashboard

Tijdens deze leeractiviteit breng je met je team de gegevens in kaart die je nodig hebt voor een gezonde bedrijfsvoering. Denk aan informatie rondom zorgprofielen, formatie medewerkers, ziekteverzuim en verlof, materiële kosten en ontwikkelactiviteiten. Kortom: je directe, indirecte en organisatiegebonden activiteiten. 

Op basis van deze gegevens worden adviezen door de Zorgmanager in afstemming met het team geformuleerd. We leggen hiermee de basis voor gezonde bedrijfsvoering.  

Tijdens het maatwerkgesprek spreek je af wie er aanwezig zijn bij deze leeractiviteit. Dit kan het hele team zijn, maar ook afgevaardigden uit het team samen met de zorgmanager en de aandachtsfunctionaris.  

Bedoeling (of waarom?) 

In de ambitie (besturingsfilosofie) van Zuidwester is beschreven dat wij uitgaan van de ondersteuningsvragen van de cliënt binnen een gezonde bedrijfsvoering. Met dit leertraject helpen we je om te werken aan een gezonde bedrijfsvoering binnen jouw team. 

Verbinding 

Deze leeractiviteit komt voort uit de leerlijn Zelfverantwoordelijk team.  

Deze leerlijn bevat verschillende leeractiviteiten die gericht zijn op één of meerdere onderdelen uit het werken in de zorgcyclus en het zelfverantwoordelijk team: 

 • Zorgcyclus
 • Cliëntagenda 
 • Zorgagenda 
 • Bedrijfsvoering team 
 • Coaching-on-the-job 
 • Team dashboard 
 • Roosteren  
Beginsituatie 

Je hebt vanuit de leerlijn Zelfverantwoordelijk team de leeractiviteit Zorgagenda gevolgd of je hebt de zorgagenda’s al gemaakt. 

Je hebt met het team een leervraag rondom de financiën. 

Bij aanvang van de bijeenkomst zijn de benodigde gegevens aanwezig en hebben de deelnemers de voorbereidingsopdracht uitgevoerd.   

Leerdoelen (of resultaat) 

Na afloop van deze leeractiviteit heb je onderstaande doelen behaald: 

 • Je weet waar je de gegevens van het team dashboard kunt vinden.  
 • Je kent het belang van deze gegevens voor een adequate bedrijfsvoering.  
 • Je weet hoe je altijd met up-to-date gegevens uit het team dashboard kunt werken. 
 • Je kunt adequaat besluiten nemen over de bedrijfsvoering als er in de zorgcyclus/het (team) dashboard gegevens veranderen.  
Praktisch 

Locatie

Deze leeractiviteit wordt op locatie aangeboden. 

Tijdsduur en kosten
De standaard leeractiviteit duurt 2,5 uur. De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.