Home Leercentrum Teamcoaching op maat

Teamcoaching op maat

De inhoud van deze leeractiviteit is afhankelijk van de coachvraag van jouw team. 

In een gesprek met jou en je team, de coach, de gedragsdeskundige en de zorgmanager bepalen we samen aan welke leer- en ontwikkeldoelen je team gaat werken, wanneer je daaraan gaat werken en wat het resultaat moet zijn. 

Samen bespreek je wie jullie team het beste kan ondersteunen. Hier kan ook uitkomen dat er een andere leeractiviteit of coaching on the job nodig is. 

Om het traject zo succesvol mogelijk te maken, vragen we alle deelnemers een contract te tekenen waarin je aangeeft dat je je committeert aan het traject.  

Bedoeling (of waarom?) 

Soms bestaan er in je team patronen die effectief of prettig samenwerken in de weg staan, of is er sprake van een crisis of een conflict. Dan kun je Teamcoaching op maat inzetten. Teamcoaching op maat is er voor ontwikkelings- en samenwerkingsvragen die niet of onvoldoende aan bod komen bij de bestaande reflectiebijeenkomsten en in jaar- en teamplannen.  

Verbinding 

Deze activiteit valt onder de leerlijn Zelfverantwoordelijk team en hangt nauw samen met de leeractiviteiten Teamreflectie, Werken met een (jaar)plan en Cyclisch werken in het team. Ook is er een verband met de leeractiviteiten Lerend verbeteren en Effectief vergaderen.   

Beginsituatie 

Jouw team werkt op één locatie met elkaar samen en jullie hebben samen als team een ontwikkelvraag op het gebied van samenwerking en het gezamenlijke functioneren. 

Deze activiteit is geschikt voor alle medewerkers die werken in teamverband en kan worden gevolgd met het gehele team. 

De inhoud van Teamcoaching op maat stem je van tevoren af met jouw ondersteuningsdriehoek.  

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze activiteit heb je met je team het volgende geleerd, uiteraard afhankelijk van de vraag die jullie hadden: 

  • Je weet wat effectief samenwerken in een team inhoudt. 
  • Je begrijpt welke rol en verantwoordelijkheden ieder teamlid heeft in deze samenwerking.  
Praktisch 

Locatie:

Afhankelijk van de invulling van de teamcoaching wordt deze op de eigen locatie of een nader te bepalen andere leerlocatie gegeven. 

Tijdsduur en kosten:

Deze leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst met jouw team en de ondersteuningsdriehoek. Hier bepalen jullie samen welk vervolgtraject jullie team nodig heeft. 

Voor de inzet van de coach, zorgmanager en gedragsdeskundige hoeft niet extra te worden betaald. Jullie eigen uren, de locatie en een eventuele lunch zijn voor rekening van het team. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.