Home Leercentrum Teamreflectie (coach)

Teamreflectie (coach)

Tijdens de teamreflectie die drie keer per jaar plaatsvindt kijk je terug naar waar je met elkaar aan hebt gewerkt en welke vooruitgang je samen hebt geboekt. Ook kijk je vooruit naar wat je als team nog wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Dit kun je doen door samen een teamplan te maken, dat je met elkaar bewaakt. Je krijgt daarbij begeleiding van jullie coach en de andere leden van de ondersteuningsdriehoek. 

Door regelmatig te reflecteren werk je met elkaar aan een optimale zorgverlening aan de cliënten. 

Je kunt eventueel de coach vragen om met (een deel van) het team de reflectie voor te bereiden.   

Bedoeling (of waarom?) 

Als zelfverantwoordelijk team organiseer je met elkaar de zorg voor de cliënten en de taken die daarbij horen. Naast het realiseren van doelen op de korte termijn, kun je hierbij ook verder vooruitkijken en werken aan doelen op de langere termijn. Denk bijvoorbeeld aan de veranderende zorgbehoefte van cliënten en hoe je daarop kunt inspelen.     

Door drie keer per jaar teamreflecties te organiseren met je team houd je met elkaar in de gaten of doelen worden gerealiseerd en welke nieuwe doelen nodig zijn om cliënten goed te kunnen blijven ondersteunen.  

Verbinding 

Deze activiteit staat in de leerlijn Zelfverantwoordelijk team en hangt nauw samen met de leeractiviteit Cyclisch werken. Ook is er een verband met de leeractiviteiten Werken met een jaarplan en Effectief vergaderen.  

Beginsituatie 

Als team Wonen, Dagbesteding, Nachtzorg of Eigenz voer je deze activiteit drie keer per jaar uit met het gehele team, ondersteund door de ondersteuningsdriehoek. 

Uitgangspunt voor het gesprek is het jaarplan van Zuidwester of jouw regio en de doelen uit eerdere teamreflecties. 

Leerdoelen (of resultaat) 

De teamreflectie is een terugkerende activiteit met als doel het cyclisch werken te bevorderen en lerend te verbeteren. Aan het eind van de teamreflectie heb je het volgende bereikt:

  • Jij en je team zijn ervan bewust waar jullie als team op de langere termijn naartoe werken. 
  • Als team hebben jullie een plan opgesteld met daarin de concrete teamdoelen en daaruit voortkomende acties.  
Praktisch 

Locatie
Je organiseert de teamreflecties op de eigen locatie met het hele team en de ondersteuningsdriehoek. 

Tijdsduur en kosten
Aan teamreflecties zijn geen kosten verbonden.

Spreek met elkaar de tijdsduur af.