Home Leercentrum Verantwoord redeneren

Verantwoord redeneren

Het leertraject Verantwoord redeneren helpt je om meer inzicht te krijgen in je eigen handelen. 

Hierdoor kun je (acute) situaties beter inschatten, leer je hoe je kunt omgaan met tijdsdruk, ontdek je jouw blinde vlekken en leer je hoe je goed kunt communiceren met collega’s en andere disciplines.    

Bedoeling (of waarom?) 

Bij Zuidwester willen we de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren. Daarvoor is bewustzijn van je eigen handelen nodig. Wat is het effect van mijn gedrag op de cliënt? 

Verantwoord redeneren helpt je om antwoord te vinden op die vraag. Verantwoord redeneren is het vermogen om je eigen observaties en interpretaties te koppelen aan kennis over een diagnose, pathologie en farmacologie. Hierdoor kan je onderbouwen welke interventies ingezet moeten worden en hoe je die kunt uitvoeren.

Zo werken we samen aan nog meer kwaliteit voor de cliënten. 

Verbinding 

Dit leertraject sluit aan bij alle leerlijnen. 

Beginsituatie 

Je wilt de kwaliteit van zorg verbeteren door je bewust te zijn van je eigen handelen. 

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd: 

  • Je herkent en erkent de essentie van verantwoord redeneren. 
  • Je kunt verwoorden hoe jij instrument bent van je eigen handelen. 
  • Je kunt de zes stappen uitvoeren die leiden tot een betere verantwoording van gepleegde interventies. 
  • Je stelt jezelf continu de vraag ‘Hoe kan ik?’ of ‘Hoe kunnen wij?’. 
  • Je kunt de verbetering van de kwaliteit borgen in de praktijk (je voert de zes stappen methodiek uit). 
  • Je past persoonlijk leiderschap toe om verantwoord redeneren toe te passen in de praktijk.  
Praktisch 

Locatie

Deze leeractiiviteit wordt gegeven op een leerlocatie. 

Tijdsduur en kosten

Dit leertraject duurt 11 uur (3 bijeenkomsten) De kosten voor de leeractiviteit vind je in de prijslijst. 

Bent u een externe klant? Neem dan contact leercentrum@zuidwester.org op met het Leercentrum voor meer informatie over de kosten van deze leeractiviteit.