Home Leercentrum Werken met een (jaar)plan

Werken met een (jaar)plan

Werken met het jaarplan houdt in dat je met je team plannen maakt om de zorg rond de cliënt op korte en lange termijn te verbeteren. Tegelijkertijd maak je met elkaar afspraken hoe je de plannen uitvoert en wanneer.

Deze afspraken leg je vast in je eigen teamplan. De afspraken ga je vervolgens ‘borgen’ door onder andere drie keer per jaar teamreflecties met het gehele team te organiseren, waarin je samen kijkt welke doelen al zijn bereikt en welke acties nog nodig zijn. 

Bij deze teamreflecties word je ondersteund door de ondersteuningsdriehoek 

 

Bedoeling (of waarom?) 

Als zelfverantwoordelijk team organiseer je met elkaar de zorg voor de cliënten en de taken die daarbij horen. Naast het realiseren van doelen op de korte termijn, kun je hierbij ook verder vooruitkijken en werken aan doelen op de langere termijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de veranderende zorgbehoefte van cliënten en hoe je daarop in kunt spelen.     

Om de doelen voor de langere termijn te bepalen, maak je met je team gebruik van het jaarplan van de organisatie en jouw regio. Samen bepaal je hoe je als team die doelen vormgeeft.

Door het inplannen van meerdere teamreflecties per jaar, houd je in de gaten of jullie die doelen bereiken en of er nieuwe doelen nodig zijn. Dit noemen we borging.

Het doel van deze manier van werken, is het realiseren van de optimale ondersteuning  voor de cliënten. 

 

Verbinding 

Deze activiteit staat in de leerlijn Zelfverantwoordelijk team en hangt nauw samen met de activiteiten Teamreflectie en Cyclisch werken in het team. 

Beginsituatie 

Deze activiteit is bedoeld voor teams die samen op één locatie werken. Aan de hand van het jaarplan van Zuidwester en jouw regio, stel je je eigen doelen op.

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het eind van deze activiteit heb je het volgende bereikt: 

  • Je leert plan- en doelmatig werken door een cyclische aanpak. De cyclische aanpak houdt in dat je meerdere bijeenkomsten per jaar organiseert om je doelen in de gaten te houden. 
  • Je heb een jaarplan opgesteld met daarin de doelen en acties voor jou en je team. 
  • Jij en je team ontwikkelen jullie kennis door lerend verbeteren. 
Praktisch 

Locatie
De teamreflecties vinden plaats op jouw eigen locatie. 

Tijdsduur en kosten

De tijdsduur van het overleg bepaal je samen met je team en eventueel de ondersteuningsdriehoek.

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.