Home Leercentrum Workshop Huis van werk vermogen

Workshop Huis van werk vermogen

Gestart wordt met kennismaking met HvW via een filmpje, daarna worden de speerpunten van het team zichtbaar gemaakt middels het werken met de Beeldtafel. Daarna wordt een oefening gedaan om deze speerpunten toe te passen in de praktijk.

Bedoeling (of waarom?) 

Huis van Werkvermogen is het instrument binnen Zuidwester om te onderzoeken of jij gezond, competent, gemotiveerd en gefaciliteerd je werk kan doen. Voor het team is het Huis van Werkvermogen een bespreking waard zodat je als ZVT meer kan sturen op teamontwikkeling.

Verbinding 

Individueel heb je jaarlijks met je manager een gesprek over jouw Huis van Werkvermogen en hoe je jouw ontwikkeling hierin vorm kan geven. 

Beginsituatie 

Deze leeractiviteit is geschikt voor teams. We nemen je aan het begin van de leeractiviteit mee in wat het Huis van Werkvermogen is. Deze leeractiviteiten kan verzorgd worden door de eigen coach zodat hij verbonden kan worden met de ontwikkeling van het team richting Zelfverantwoordelijkheid.

Leerdoelen (of resultaat) 

Aan het einde van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd:

De medewerkers werken als Zelf Verantwoordelijk Team samen, en hebben helder hoe zij zich in het team willen ontwikkelen aan de hand van het Huis van Werkvermogen.
Het uiteindelijke gewenste effect, als de deelnemers de gedragsdoelen bereiken:

  • Medewerkers weten wat het Huis van Werkvermogen is en hoe ze dit kunnen gebruiken in het team.
  • De medewerkers maken met elkaar de speerpunten voor hun team in relatie tot het Huis van Werkvermogen inzichtelijk.
  • De medewerkers maken inzichtelijk wat ontwikkelpunten voor hun team zijn
  • De medewerkers voeren de afgesproken acties uit.
  • De medewerkers maken de acties na een periode bespreekbaar en stellen indien nodig bij (werken volgens Lerend Verbeteren
Praktisch 

De leeractiviteit kan op locatie worden uitgevoerd mits er ruimte is om de beeldtafel te plaatsen. In het maatwerkgesprek komt deze vraag aan de orde.

Belangrijk is dat het hele team aanwezig is, zodat draagvlak voor de ontwikkeling in het team aanwezig is.

Op basis van de leervraag van het team zal een Expert Leren & Ontwikkelen een maatwerkgesprek hebben met het team. De uitkomst daarvan wordt uitgewerkt in een voorstel waarin inhoud, kosten en uren helder zijn.

De standaard leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst en duurt in totaal 4 uur op basis van deze standaard zijn de kosten van deze leeractiviteit te vinden als richtlijn.

In principe zijn alle leeractiviteiten zonder lunch. Mocht je een lunch georganiseerd willen hebben dan worden hier extra kosten voor in rekening gebracht.  

Bent u een externe klant? Dan vragen wij u contact op te nemen met het Leercentrum via leercentrum@zuidwester.org