Home Leercentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Wacht even voordat je gaat zoeken! Een leerlijn laat je de leermogelijkheden zien om uiteindelijk met je team het resultaat zoals in de pijl omschreven staat te behalen. Deze leeractiviteiten kunnen je helpen om tot het resultaat te komen.

Ben je op zoek naar een specifieke leeractiviteit? Wij adviseren je om alle leeractiviteiten van deze leerlijn hieronder te bekijken. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te volgen. Misschien word je verrast door de mogelijkheden. Je kunt ze trouwens in iedere volgorde en combinatie volgen. Dat is helemaal aan jou en jouw team.

Past een leeractiviteit niet geheel bij jouw leervraag of heb je een hele andere leervraag? Neem dan contact op met leercentrum@zuidwester.org. Wij kijken, samen met jou, naar de mogelijkheden.

 

Werken in de driehoek
Kwalificaties medewerkers
Zorgcyclus
 
Het team heeft kennis, inzicht over het werken met de doelgroep NAH en kan dit toepassen in de praktijk

Leerlijn: ZelfActief
Actieve rol ondersteuningsdriehoek ophalen leervragen en borging in handelen
Kwalitatieve zorg aan cliënten met (complexe) zorgvraag NAH
Coach Team complexe zorgvraag
Psychische en psychiatrische aandoeningen
Borging
  • Acties opnemen in het teamplan
  • Een jaarcyclus hanteren en uitvoeren
  • Periodiek op de agenda van overleg zetten
  • Verantwoordelijkheid leerproces en toepassen in de praktijk
  • Bespreken met de ondersteuningsdriehoek