Home Loondispensatie

Loondispensatie

Informatie over Loondispensatie
Door het UWV wordt loondispensatie ter beschikking gesteld aan werkgevers, die iemand in dienst willen nemen met een Wajong uitkering of een ziekte/handicap en daardoor minder presteert dan een 'gezonde' collega die hetzelfde werk uitvoert. De werkgever kan loondispensatie aanvragen voor minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling, dat de werknemer hetzelfde verdient als de andere werknemers. Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.

Hoogte uitkering?
Hoeveel loom je als werkegever minder mag betalen, is afhankelijk van hoeveel de werknemer presteert. Presteert hij bijvoorbeeld 40% minder, dan mag de werkgever 40% minder loon betalen. Dit percentage wordt door de Arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld.

Aanvulling op de uitkering
Is het vastgestelde loon lager dan het minimumloon? Dan kan de werknemer recht hebben op een aanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Toeslagen-wet, als degene voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De werknemer heeft vóór 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd.
• De werknemer heeft hulp (gehad) van een jobcoach.
• De werkgever krijgt loondispensatie voor de werknemer. 
• Het loon dat de werkenemer verdient en zijn Wajong-uitkering bedragen samen minder dan het functieloon.

Het UWV vult de uitkering aan tot maximaal het bedrag dat de Wajonger ontving voordat degene bij de werkgever ging werken. De werknemer hoeft deze aanvulling niet aan te vragen. Als hij hier recht op heeft, dan betaalt het UWV de aanvulling automatisch.

Aanvragen?
• De werkgever kun je loondispensatie aanvragen bij het UWV door middel van het formulier "Aanvraag Loondispensatie".
• Als je als werkegever loondispensatie aanvraagt, moet je de werknemer daarover informeren; je gaat minder loon betalen en de reden daarvan.
• Als de loondispensatie is aangevraagd, beoordeelt het UWV of de werkgever inderdaad een lager loon mag betalen. De werknemer wordt dan uitgenodigd voor een (medisch) onderzoek en soms komt een UWV medewerker langs om de werkplek te bekijken.
• Na een periode van ongeveer 8 weken, krijg je als werkgever bericht van het UWV of de loondispensatie wordt toegekend.
• Als je als werkgever toestemming krijgt, dan gaat de loondispensatie in vanaf de eerste maand, waarin de loondispensatie is aangevraagd.
• De jobcoach van Zuidwester voor Werk wil jou als werkegever graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.