Home Marc Bindels tijdelijk lid van de Raad van Bestuur

Marc Bindels tijdelijk lid van de Raad van Bestuur

25/09/2019

De Raad van Toezicht heeft Marc Bindels aangesteld als tijdelijk lid van de Raad van Bestuur van Zuidwester. Hij werkt in die rol nauw samen met bestuursvoorzitter Hans Waardenburg, die aangekondigd heeft in 2020 te vertrekken om met deeltijd-pensioen te gaan. Met de uitbreiding wordt beoogd de continuïteit op de bestuurlijke aandachtsgebieden te borgen en tegelijk de besturing op financieel gebied te versterken. Daaraan is behoefte vanwege de toenemende complexiteit van zorgvragen bij een lastige arbeidsmarkt, wat heeft geleid tot een grotere druk op de financiën.
 
Marc Bindels (52) heeft een bedrijfseconomische achtergrond. De afgelopen tien jaar was hij achtereenvolgens voorzitter van de Raad van Bestuur bij S & L Zorg en lid van de Raad van Bestuur bij Amarant Groep. Momenteel is hij partner en interim manager bij Holland Consulting Group.