Home Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad zijn beiden adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van Zuidwester. De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt ons personeel en voert namens hen overleg over het stichtingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder. De Centrale Cliëntenraad (CCR) is de centrale vertegenwoordiging namens onze cliënten.

Cliëntenraden  

Zuidwester vindt medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers belangrijk om informatie, advies en ondersteuning te verkrijgen. Op deze manier komt een optimale zorg en dienstverlening tot stand, die is afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. De Cliëntenraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De structuur van deze medezeggenschap volgt zoveel mogelijk de structuur van de organisatie: zo zijn er de Centrale Cliëntenraad, regionale cliëntenraden en verschillende familie- en bewonersraden. Daar waar cliënten niet in staat zijn deel te nemen aan een cliëntenraad, worden ouders/vertegenwoordigers verzocht namens hen op te treden.

Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraden.

Ondernemingsraad  

Onze Ondernemingsraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Volgend op de regionalestructuur van de organisatie heeft de OR een aantal onderdeelcommissies. Een onderdeelcommissie voert overleg met de desbetreffende regiomanager over OR zaken die direct de regio aangaan. Via de OR-leden die zitting hebben in de onderdeelcommissies vindt terugkoppeling plaats naar de OR. De stichtingsbrede onderwerpen worden door de OR behandeld.