Home In memoriam Berend de Graaf | Lid Centrale Cliëntenraad

In memoriam Berend de Graaf | Lid Centrale Cliëntenraad

16/10/2018

Afgelopen zaterdag, 28 juli, is op 73-jarige leeftijd Berend de Graaf overleden. Velen binnen Zuidwester zullen hem kennen. Vanaf het moment dat zijn zoon Marcel bij Hernesseroord in Middelharnis kwam wonen, zette Berend zich met hart en ziel in voor de bewoners van Hernesseroord. Dat deed hij vele jaren, ondermeer als lid van het paviljoens oudercomité (POC) en de Verenigde Oudercomités (VOC). Later, toen Marcel als gevolg van het spreidingsplan kon verhuizen naar Spijkenisse, was Berend actief in de verwantencommissie Marrewijkpad en de familieraad Putten. Ook werd hij lid van de cliëntenraad aldaar. Vanuit de CR werd hij in 2011 benoemd in de centrale cliëntenraad. Als lid van de CCR nam hij ook deel aan diverse Zuidwester projectgroepen.

Hij zette zich niet alleen in voor Zuidwester bewoners maar via landelijke ouderverenigingen (WOI, VOGG en KansPlus) en provinciale gremia ook voor de verstandelijk gehandicapten in het algemeen.

Medezeggenschap was hem op het lijf geschreven. Daarbij stond de kwaliteit van de zorg bij hem hoog op zijn prioriteitenlijst. Berend wist waarover hij sprak. Hij was dan ook in de vergaderingen altijd goed voorbereid en je moest van goede huize komen om hem te overtuigen van het tegendeel. Ondanks zijn ziekte wilde hij vrijwel tot het laatst, ook toen het bezoeken van vergaderingen voor hem fysiek onmogelijk werd dan maar via de mail, betrokken blijven bij het werk van de CR en CCR. Graag had hij nog meegewerkt aan de herziening van de medezeggenschap binnen Zuidwester, maar dat mocht niet zo zijn.

We zijn dankbaar voor alles wat Berend in al die jaren voor vooral de Zuidwester bewoners heeft mogen betekenen en zullen de samenwerking met hem en zijn grote daadkracht niet snel vergeten. Hij laat ook binnen de medezeggenschap een lege plaats achter.

Aad van Vliet, voorzitter Centrale Cliëntenraad