Home Missie & Visie

Missie & Visie

Missie
Zuidwester is er voor kwetsbare mensen. Wij ondersteunen hen in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling.

Visie
Bij het ondersteunen van kwetsbare mensen, respecteren wij de individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens heeft dromen, verlangens en doelen in zijn leven. Wij motiveren, bekrachtigen en ondersteunen. De interactie tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. De betrokkenheid, rol en positie van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt, in en met de samenleving, vormen daarbij een belangrijk aspect van onze dienstverlening. Deze visie maakt dat voor Zuidwester de focus ligt op: Waardevol leven en zinvol werk.

Route 2020
Binnen en buiten Zuidwester kan niemand meer om ons projectenprogramma genaamd 'Route 2020' heen. Het projectenprogramma is een gezamenlijke reis die, vanuit de driehoek cliënt, verwant, medewerker, de organisatie gaat helpen om de doelstellingen richting het jaar 2020 waar te maken. Zuidwester heeft ervoor gekozen om deze reis steeds met projecten te ondersteunen. Hiermee krijgt Route 2020 een duidelijke kop, invulling en staart. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om per jaar te bekijken of de organisatie nog op koers ligt; wat hebben de projecten opgeleverd en dragen ze voldoende bij aan de ambities? Of zijn er aanpassingen en/of aanvullende inspanningen nodig? Welke focus is passend en nodig voor het volgende jaar?

In deze korte film vertellen we meer over het projectenprogramma.

Kernwaarden
Kernwaarden zijn de waarden die het ons mogelijk maken om vorm en inhoud te geven aan onze missie en visie. In ons dagelijks werk en handelswijze staan de volgende kernwaarden centraal:

Eigenheid
Wij staan voor eigenheid, het echt en origineel zijn. Wij werken aan zelfbewustzijn en zelfkennis. Wij weten wie wij zijn en wat wij willen. Naast de inzet van opgedane kennis, volgen wij ook onze intuïtie. Soms zijn wij daarbij eigenwijs en onderzoeken wij de ongebaande paden.

Gastvrij
Wij hebben oprecht oog en aandacht voor de ander en wij respecteren zijn persoonlijke wensen en belangen. Hartelijkheid en warmte zijn daarbij van toegevoegde waarde en vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks handelen.

Samen
Wij leveren een bijdrage aan het gezamenlijk resultaat tussen de eigen kwaliteiten én die van de ander. Samen werken wij aan onze toekomst. Waar mogelijk zoeken wij daarbij de samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wij komen graag in
contact met jou
Hoofdlocatie Zuidwester
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis

info@zuidwester.org
0187 - 898888
*Bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 18:00.

Postadres Zuidwester
Postbus 16
3240 AA Middelharnis
Wij komen graag in contact met jou