Home Natasja Baroch vertrekt bij Zuidwester

Natasja Baroch vertrekt bij Zuidwester

Natasja Baroch stapt per 1 september op als lid van de raad van bestuur van Zuidwester.

Volgens Baroch is de tijd rijp voor een volgende stap. “Ik ben ruim vier jaar geleden bij Zuidwester in de raad van bestuur gestapt om samen met Hans Waardenburg een gerichte opdracht te vervullen: na een periode van financiële problemen de kwaliteit van zorg weer voorop te stellen terwijl de bedrijfsvoering op orde blijft. Om de organisatie hier voor klaar te maken, hebben wij een besturingsfilosofie opgesteld die als doel heeft de driehoek van cliënt, verwant en professional in staat te stellen snel en goed te handelen.
Vier jaar en twee reorganisaties later staat er een organisatie die wendbaar is en klaar voor de toekomst. Natuurlijk is het nog niet klaar, maar toen wij kritisch gingen kijken naar de rol van de raad van bestuur in deze besturingsfilosofie kwamen wij tot de conclusie dat bij deze nieuwe fase van Zuidwester, en gezien de kwaliteit van het nieuwe leiderschapsteam, een eenhoofdige raad van bestuur toereikend is.”

Omdat de doelstelling het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg is vanuit het concept van integrale bedrijfsvoering, blijft Hans Waardenburg, die onder andere een zorginhoudelijke achtergrond heeft, aan. Baroch gaat zich oriënteren op een nieuwe stap. “Na tien jaar in de zorg heb ik zin in een nieuwe uitdaging en overweeg ik weer een stap richting bedrijfsleven, bijvoorbeeld een rol in een innovatieve omgeving waarin mijn kennis van de zorg en mijn fascinatie voor innovatie en technologische ontwikkelingen van toegevoegde waarde zijn.”

Baroch (47) is registeraccountant en heeft als lid van de raad van bestuur de aandachtsgebieden bedrijfsvoering en HR. Een van haar speerpunten is geweest de kennis en wijsheid van medewerkers beter te benutten bij beleids- en besluitvorming. Inmiddels worden bij Zuidwester medewerkers die mee willen denken uitvoerig betrokken bij belangrijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn het sociaal kader dat samen met medewerkers is ontwikkeld en het organisatieontwerp voor de ondersteunende diensten dat door medewerkers in co-creatie is vormgegeven.