Home Ook de Centrale Cliëntenraad zegt: dank je wel!

Ook de Centrale Cliëntenraad zegt: dank je wel!

06/04/2020

Medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers is juist ook in deze tijd belangrijk om informatie, advies en ondersteuning te verkrijgen. Van onze Centrale Cliëntenraad  (CCR) ontvingen we dit fijne en bemoedigende bericht.

De Centrale Cliëntenraad volgt uiteraard alle activiteiten binnen Zuidwester rondom het coronavirus op de voet. Het is voor ieder van ons, en zeker voor onze cliënten, een zeer hectische tijd waarin alle, ook volgens de CCR broodnodige, beperkende regels voor de cliënten over je heen buitelen. Een tijd die van eenieder van jullie, van hoog tot laag en wat voor werk je ook doet binnen Zuidwester, ontzettend veel vraagt. Bij dit alles heeft de CCR veel respect voor het Coronacrisisteam dat voortdurend bezig is met het ervoor zorgen dat binnen Zuidwester de aanpak van het virus zo goed mogelijk verloopt.

Maar dat respect heeft de CCR zeker ook voor de mensen op de werkvloer. Jullie staan er als het ware met je benen middenin. Je zal maar moeten werken in een woning met acht of meer cliënten die niet naar de dagbesteding mogen, geen bezoek mogen ontvangen, geen boodschappen meer samen mogen doen en nog maar mondjesmaat naar buiten gaan. En dan heb je ook nog te maken met verontruste verwanten. En met verwanten die menen dat al die maatregelen niet voor hen gelden en zich moeilijk laten overtuigen. Ga er maar aan staan. Weet dat de CCR hierbij voor de volle 100% achter jullie staat.

En beste verwant, als u dit stukje leest: houdt u aan de vastgestelde regels. Ze zijn er niet voor niets en in het belang van alle cliënten. Dus absoluut geen bezoek in de woning en als u de cliënt mee naar huis wilt nemen: prima. Maar dat doet u dan wel voor de hele periode dat de crisis nog duurt. Er is dan dus geen tussentijdse terugkeer mogelijk!

Een lichtpuntje bij dit alles is, volgens de CCR, dat door de sluiting de mensen van de dagbesteding toegevoegd zijn aan de woningen en daar extra ondersteuning geven.

De leden van de Centrale Cliëntenraad nemen voor jullie, mensen van Zuidwester, hun petje af, hebben ontzettend veel waardering voor jullie grote en niet aflatende inzet en willen jullie daarvoor heel hartelijk bedanken.

We zijn nog niet aan het eind van de tunnel, al lijkt er voorzichtig wat licht te gloren. We kunnen met elkaar niet voorzichtig genoeg zijn, hoewel dat voor alle partijen erg moeilijk is. We zullen elkaar moeten vasthouden bij dit alles en mogen hopen en bidden dat jullie de kracht krijgen, hoe zwaar het soms ook valt, om door te gaan. Mogen we met elkaar goed uit deze crisis komen.

Namens de CCR wil ik jullie ten slotte met alle cliënten, maar vooral ook met allen die jullie lief en dierbaar zijn, toch ondanks alles hele goede Paasdagen toewensen.

Aad van Vliet, voorzitter CCR

 

Op de foto v.l.n.r.: Leen van Winkelhof, Leo Molendijk, Cobie Weiden, Aad van Vliet en Wim Klepper