Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Organisatiestructuur

Stichting Zuidwester wordt -zoals vastgelegd in de statuten- bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Deze laatste houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zuidwester. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.
 

Hieronder staat de huidige organisatiestructuur. Op 12 september 2017 wijzigt de structuur van de ondersteunende diensten van Zuidwester, in dit document staat meer informatie over de veranderingen.