Home Over Zuidwester Kwaliteit

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening te leveren. Het verbeteren van ons aanbod heeft altijd onze aandacht. We vertrekken vanuit de vraag van de driehoek: Hoe kunnen we vorm geven aan een waardevol leven en zinvol werk?

Hoe werkt Zuidwester aan kwaliteit?
Zuidwester werkt aan kwaliteit van zorg en ondersteuning door te leren en verbeteren in de praktijk. De kwaliteit van bestaan van onze cliënten is daarbij het startpunt. Hierbij passen wij het kwaliteitskader gehandicaptenzorg toe. Het kwaliteitskader is een lijst met afspraken over wat goede zorg is. Het maakt duidelijk wat onze cliënten mogen verwachten van de zorg en het helpt onze medewerkers om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En Zuidwester om aan te geven dat we kwaliteit van zorg leveren volgens de afspraken van het kwaliteitskader. Ook gaan we starten met een cliënttevredenheidsonderzoek, de uitslag hiervan delen we op deze website.  

Op basis van het gesprek met de cliënt, de cliëntervaringen en teamreflecties hebben we in beeld hoe het staat met onze kwaliteit. Daarnaast wordt jaarlijks een kwaliteitsrapport opgeleverd, waarin we verantwoording afleggen over onze kwaliteit van zorg en ondersteuning. Zie onderstaande linkjes.


Route 2020

Binnen en buiten Zuidwester kon niemand meer om ons projectenprogramma genaamd 'Route 2020' heen. Het projectenprogramma was een gezamenlijke reis die, vanuit de driehoek cliënt, verwant, medewerker, de organisatie gaat helpen om de doelstellingen richting het jaar 2020 waar te maken. Zuidwester had ervoor gekozen om deze reis steeds met projecten te ondersteunen. Hiermee kreeg Route 2020 een duidelijke kop, invulling en staart. Daarnaast gaf het de mogelijkheid om per jaar te bekijken of de organisatie nog op koers lag; wat hebben de projecten opgeleverd en droegen ze voldoende bij aan de ambities? 

Evaluatie Route 2020
Momenteel zijn we het project Route 2020 aan het evalueren binnen Zuidwester. De evaluatie geeft Zuidwester input voor de samenstelling van de meerjarenstrategie voor de komende jaren.