Home Over Zuidwester Medezeggenschap Bewonersraden

Bewonersraden

De bewonersraden zijn raden voor en door bewoners van Zuidwester. Hierin kunnen mensen die bij Zuidwester wonen meedenken en meebeslissen bij belangrijke onderwerpen. Ze laten hun stem horen en ze zien die ook daadwerkelijk terug in de praktijk. Echte inspraak dus.

Regelmatig vergaderen de bewonersraden in elke regio in aanwezigheid een coach. De bewonersraden bestaan uit vaste groepen leden. Bewonersraden zijn belangrijke gesprekspartners van de managementteams in de regio en zijn vertegenwoordigd in de regionale cliëntenraden.

Bekijk de folder bewonersraad
Bekijk de eenvoudige versie folder bewonersraad