Home Over Zuidwester Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad

De wensen en behoeften van cliënten zijn het belangrijkste uitgangspunt voor het beleid van Zuidwester. Daarom geeft de Centrale cliëntenraad advies aan de Raad van Bestuur bij onderwerpen die betrekking hebben op de zorg en dienstverlening van Zuidwester. De Cliëntenraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Naast de Centrale cliëntenraad, zijn er per regio ook verschillende cliëntenraden en bewonersraden. Voor cliënten die zelf niet hun mening kunnen geven, kunnen ouders of verwanten deelnemen.

Hier vind je meer informatie over de Centrale Cliëntenraad.