Home Over Zuidwester Medezeggenschap Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Ook heeft de ondernemingsraad per regio onderdeelcommissies. Een onderdeelcommissie voert overleg met de desbetreffende regiomanager over OR onderwerpen, die direct de regio aangaan. Via de OR-leden die zitting hebben in de onderdeelcommissies vindt terugkoppeling plaats naar de OR. De organisatie brede onderwerpen worden door de Ondernemingsraad behandeld.

Jaarverslag Ondernemingsraad 2021